DIE PIONIER – FEBRUARIE 2015

 

DIE NUWE PIONIER – AUGUSTUS 2013

Download PDF

Inhoud/Contents

 

DIE PIONIER

Jaargang 83, No 01

Volume 83, Nr 01

 

Datum 28/02/2015 Date

 

REDAKSIE

Rig asseblief alle korrespondensie aan:

Please direct all correspondence to:

 

Die Redakteur The Editor
Die Pionier Die Pionier
Posbus 994 P.O. Box 994
WORCESTER WORCESTER
6849 6849

Tel.: (023) 342 6313

Faks/Fax: (023) 342 0335

E-Pos/E-Mail: info@pioneerprinters.org.za

 

Die redaksie onderskryf nie noodwendig die menings wat in die artikels en briewe in Die Pionier uitgespreek word nie, en behou hom die reg voor om sodanige stof te verkort en redaksioneel te versorg.

The editorial staff does not necessarily endorse the opinions expressed in the articles and letters in Die Pionier, and reserves the right to abbreviate and edit such articles.

Hierdie publikasie is moontlik gemaak deur ‘n ruim subsidie van die L W Hiemstra Trust en Marie Luttig Trust.

This publication is made possible by a generous subsidy of the L W Hiemstra Trust and Marie Luttig Trust.

Back to top

Redakteursbrief

19 Februarie 2015

Geagte Lesers

Dit is die eerste uitgawe van “Die Pionier” in sy nuwe gedaante vir 2015.  Dit is my groot voorreg om dan hiermee ook my eerste redakteursbrief te skryf.

Met hierdie eerste uitgawe van “Die Pionier” poog ons redaksiespan om tred te hou met die nuutste  tendense en behoeftes van ons lesers.  Na ons opname, onder ons lesers in 2014, het ons gehoor gegee aan jul versoeke en baie aanpassings gemaak in die inhoud, uitleg en formaat van die oudste Braille tydskrif in die land – 83 jaar!  Die redakteur is ‘n doofblinde personeellid van die Instituut vir Blindes en sy span medewerkers is hoofsaaklik siggestremdes, met enkele persone met normale sig wat ons bystaan.  Derhalwe is “Die Pionier” nou ‘n tydskrif vir die siggestremde en blinde gemeenskap saamgestel deur siggestremde redaksiespan,  onder toesig van die Instituut vir Blindes en uitgegee deur die Pionierdrukkery.

Soos julle sekerlik sal merk is die inhoud en artikels meer divers en toepaslik om te probeer voldoen aan die meerderheid se behoeftes en voorkeure.  Ons missie is om voortdurend die inligting en inhoud relevant en interessant te hou.  Met ons volgende uitgawe gaan Johan Louw, ‘n bekende storieverteller van die Instituut, op ‘n gereelde basis vir ons tipiese Namibiese en humoristiese stories skryf.  Hy is tans besig om te skaaf aan sy eerste storie.  Sy aanslag en vertelstyl herinner baie aan wyle Jan Spies.  Hy praat ook soos ou Jan Spies!

Enige voorstelle, kommentaar en bydraes is meer as welkom.  Ons wil die tydskrif ‘n tydskrif deur die lesers vir ons lesers maak.

Ek wil namens ons redaksiespan al ons lesers ‘n besonderse 2015 toewens. Ek hoop dat julle elkeen voorspoed en goeie gesondheid in ruim maat sal geniet. God se rykste seën word u toegewens.

 

Hartelike groete

Johan Pretorius

Redakteur – Die Pionier


Back to top
 

Die leer van bome

Finesse Januarie 2015

As kind het hy die geur van hout

leer ken, in saagsels klam van hars

geruik hoe seders hul teen pyn verset

en vaag vermoed hy hoor ‘n mens uitroep

as saag en spyker deur die balke knars;

 

Al spelend so onder maats het hy

gemerk hoe vlek die soet granaat

‘n meisiekind se hande en haar mond;

alreeds begryp hoe taai die boom

se vrug akkoord hou met die smaad.

 

Later het die palm groen hosannas

voor hom oopgestraat, het hy vervloek

die vyeboom se vrugtelose aard. En toe hy

struikelend op pad na Golgota

wou rus, die skadu van ‘n boom gesoek –

 

En ná hy met die ander kon vergader,

toe hy in daardie laaste tuin alleen

moes worstel met sy eerste Vader,

toornig van die vrank olyf geleer

dat bome wroegend soos ‘n mens kan ween.

Lucas Malan


Back to top

DIE KOLLIG NUUSBRIEF – JANUARIE 2015

GEDAGTE VIR DIE MAAND

Sy liefde is groot oor ons; die trou van die Here bly vir altyd. Ps 117:2

UIT DIE KANTOOR

In ‘n boekie wat ek onlangs gelees het, staan die volgende verhaaltjie: “Dit was ‘n ysige herfsdag toe die boer die mossie in die middel van die land op sy rug sien lê. Die boer het opgehou ploeg, na die tingerige, geveerde wesentjie afgekyk en gevra: “Hoekom lê jy so onderstebo?” “Ek het gehoor die hemele gaan vandag val”, het die voëltjie ge-antwoord. Die ou boer het gegrinnik: “Ek neem aan jy dink jou kieriebeentjies kan die hemele in die lug hou?”. “‘n Mens doen mos maar wat jy kan”, het die kordate mossie ge-antwoord”.

Hier aan die begin van die jaar is die nuus in die koerante en oor die radio en televisie so negatief en wil dit ons soms oorweldig. Dis dan wanneer ons soos die klein tingerige mossie moet sê: “Dit maak nie saak wat rondom my gebeur nie, maar ek gaan doen wat ek kan!!” By ons eerste Maandagoggend byeenkoms van ons personeel by Hoofkantoor het ons mekaar herinner aan die woorde van Jeremia 29:11 waar die Here aan ons sê dat hy gedagtes van vrede en nie onheil oor ons koester nie en dat hy belowe dat hy vir ons ‘n hoopvolle toekoms wil gee. Laat ons in 2015 vashou aan hierdie belofte en laat ons elkeen soos die klein mossie net dit doen wat ons kan. Dan gaan 2015 vir ons ‘n mooi jaar wees!!

Freddie Botha

 

LIEF EN LEED

Mnr Botha se moeder is op 4 Januarie oorlede. Ons innige meegevoel aan die Botha-familie. Mag God aan elkeen van u die nodige vertroosting gee.

Me Beukes is op 25 Nov oorlede en me Ackerman op 29 Desember. Ons innige meegevoel aan al die betrokke familie en vriende.

Baie geluk aan me Elsa Kotze. Sy het die trotse ouma van ‘n pragtige kleinseun geword. Ons glo hy sal vir julle net vreugde verskaf.

Baie welkom aan die 3 nuwe inwoners by Huis Ebenhaezer: Martonique Adendorff, Leandra Wagenstroom en Jean-Piere Rabie. Ons glo julle sal baie gelukkig wees hier by ons.

 

ORIËNTASIE EN MOBILITEIT

Voorspoed aan al ons mede-kollegas en alle langkierie gebruikers. Dit gaan ‘n bedrywige 2015 wees en ons sien uit na langkierie-opleiding met al die nuwe gesiggies en natuurlik ook al die bekendes wat hul kierietegnieke wil opskerp.

Ons is dringend opsoek na aluminium pyp om nog kieries te maak, daar is regtig ‘n groot behoefte.

DOELBAL MEISIES – Ons is jammer dat jul nie SA’s toe sal kan gaan as gevolg van die feit dat ons nie ‘n geaffilieerde klub is nie. Ek dink in elk geval dat ons maar op ‘n sosiale vlak moet begin speel en sodoende bewusmaking in die gemeenskap bevorder.

GHOLFSPELERS – Daar is glo ‘n toernooi of twee in die pyplyn, so moenie moed opgee nie en hou net aan oefen, “practice makes perfect”.

LANGKIERIE RALLY – Olie die wielle, spuitverf jul kieries sodat ons hierdie jaar ‘n kleurvolle langkierie rally kan beleef!!!

Cammie en Sherrie

 

DVO NUUS

Na almal se heerlike vakansietyd is ons terug op ons pos!!! Wat ‘n voorreg om gesond en vol lewenslus die nuwe jaar te kan aanpak. Ons 2015 kalenders is reeds aan al ons donateurs gestuur met ‘n pragtige boodskap van mnr Botha namens die Instituut. So reg deur die jaar sal ons kalenders ons donateurs herinner aan die Instituut vir Blindes en sy mense. Ons het ekstra kalenders, as jul belangstel, gaan vra vir een by Ons Winkel.

Ons is besig om ons finale jaarbeplanning vir 2015 saam te stel en sal ons volgende maand belangrike datums en gebeure aan almal deurgee. Ons fondswerwing aksies is soos elke jaar vasgestel. Daar is mos maar die spesiale geleenthede wat onverwags op ons voorstoep beland en gewoonlik ekstra fondse inbring. Ons sien ook uit om hierdie jaar saam met Hein Wagner te kan werk en gaan sy insette veral t.o.v. die korporatiewe sektor en oorsese befondsing vir ons baie beteken. Vir ons as afdeling lê ‘n jaar met ekstra GROOT finansiële uitdagings voor, maar ons bly positief en gefokus.

“Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes of your goals”.

 

INLIGTINGSENTRUM

So aan die begin van die jaar is daar baie dinge om na uit te sien, nuwe ontwikkelings en uitbreidings wat ons hoop binne die eerste deel van die jaar die lig sal sien.

Die Raad vir Geoscience, ‘n organisasie wat hul beywer om die wetenskap van die aarde se inligting en dienste te bevorder, was aanvanklik betrokke by die uitleg en oprig van die Geologiese uitstalling en Fossielroete amper 3 jaar gelede. Hul wil egter verder betrokke raak deur die uitstallings uit te brei en meer interessant te maak sodat ons meer skoolgroepe en besoekers na die inligtingsentrum kan trek. Dit is voorwaar ‘n verbetering om na uit te sien!

In hierdie kort tydjie in Januarie, het ons reeds 2 internasionale besoekersgroepe ontvang! Eerstens St Olas College, al die pad vanaf Minnesota in Amerika. Soos julle weet is dit nou winter by hulle, en ek moet byvoeg as hulle hier kom kuier, kry hulle verskriklik warm!

Ons het ook besoek ontvang van dr Jacques du Plessis, ook vanaf Amerika, maar hierdie keer Wisconsin. Hy bring jaarliks ‘n groepie studente wat spesialiseer in studies soos bv. spraakterapie, arbeidsterapie, sosiale werk en berading. Dit is elke jaar ‘n baie groot voorreg om hulle te ontvang. Hulle geniet die besoek net soveel soos wat ons dit geniet om hulle te ontmoet!

Engelse klasse begin op die 4 de Februarie, 8 uur in die Blind Spot, ek wil elkeen aanmoedig om dit te kom bywoon! Dit is heerlik om een keer ‘n week so bietjie die rooinekke se taal rond te gooi! Weet julle hoekom word die Engelse rooinekke genoem? Destyds tydens die Anglo Boereoorlog in 1899 tussen boere en Engelse het die Engelse ‘n baie harde les geleer…hulle het hoede gedra wat bo op hulle koppe gepas het, en hulle nekke was oop. Omdat hulle nie ons Afrika son gewoond was nie, het hulle nekke BLOEDROOI gebrand in die veld! Vandaar die naam rooinekke! Moenie bang wees vir Engels nie, ons gesels net lekker in Engels.

Ek wens elke persoon by die Instituut ‘n wonderlike 2015 toe, met baie positiwiteit, vrede en voorspoed vir die hele jaar! Ek is reeds trots op elkeen van julle, en sien uit daarna om vir elke besoeker by die Instituut met TROTS ons produkte te kan wys en bewusmaking van Blindheid te bevorder.

Ledivia Hamman

 

INTERNE OPLEIDING

Dit is 2015 en die begin van ‘n nuwe jaar! Baie welkom terug aan almal van julle. Mag hierdie nuwe jaar ‘n wonderlike geseënde jaar vol nuwe uitdagings en geleenthede wees. Mag al jul Nuwejaarsvoornemens bewaarheid word – solank dit goeie en opregte voornemens is! Hoop almal is goed uitgerus en gereed vir die nuwe jaar.

 

Gesondheidsake

Ek gaan hierdie jaar afskop oor ‘n onderwerp wat my altyd baie na aan die hart gelê het, naamlik mondchirurgie en rekonstruktiewe chirurgie. Dit is ‘n baie komplekse onderwerp en ek gaan probeer om dit so eenvoudig moontlik te bespreek.

Om vandag ‘n gekwalifiseerde Kaak, Gesig en Mondchirurg te word moet jy eers kwalifiseer as ‘n mediese dokter, daarna as ‘n tandarts en daarna nog vier jaar spesialiseer in kaak, gesig en mondchirurgie. Dit behels ‘n totaal van 15 jaar van studies!

Hierdie superspesialiste is dan opgelei om onder andere:

 

Beklemde verstandtande (tande wat skeef groei en nie kan uitkom nie) en enige ander probleemtande te verwyder of te skuif

Inplantate te plaas om verlore tande te vervang in verskeie vorms van enkel tand, meervoudige tande of hele gebit

Om gewasse en kanker te verwyder en die verlore beenstruktuur te vervang met plaatinplantate en om bystand te verleen tydens stralingsterapie

Verwydering van absesse, granulome en siste van die kakebene en sagte weefsel

Om gesplete verhemelte en gesplete lippe chirurgies te herstel

Om pasiënte met bloedingneiging soos hemofilie-lyers en lewerkankerpasiente, Vigslyers, Tuberkulose-lyers en pasiënte wat bestralingterapie van die kop- en nekarea ontvang chirurgies te behandel

Die behandeling en hantering van probleme en afwykings van die kaakgewrigte

Om aangebore gesigabnormaliteite reg te stel, bv.

Te kort onderkaak of klein ken

Te kort bokaak

Te groot bo- of onderkaak

Met bogenoemde prosedures word die tande ortodonties reggestel

Om die posisie van die oogkaste te verander na ‘n beter posisie

Om die posisie en voorkoms van die neus, in samewerking met ‘n Oor, Neus en Keelspesialis, te verander en te verbeter

Om die sinusse te korrigeer  Om abnormaliteite van die lippe reg te stel

Tongabnormaliteite reg te stel – soos ‘n te groot tong in die mondholte en ander afwykings

Dele van die gesig te vervang wat afwesig is tydens geboorte

Waar Kaak, Gesig en Mondchirurgie werklik na vore tree is met die chirurgiese rekonstruksie en herstel van mense se gesigte wat ekstensief beskadig is tydens motorongelukke, vliegtuigongelukke, skietwonde in die gesig, ontploffing met gesigbeserings en menige ander ongelukke waartydens die gesig beskadig word asook in oorlogsituasies. Dit is werklik ongelooflik om te sien wat hierdie chirurge kan regkry met ‘n gesig en hele kop wat verskriklike uitgebreide skade opgedoen het! Daar is menige gevalle waar groot dele van die gesig vervang moet word met inplantate of beenoorplantings en daarna veloorplantings in samewerking met plastiese chirurge.

 

Ek was tydens my hele loopbaan as tandarts geweldig gefassineer deur hierdie spesialiteit van tandheelkunde. Dit is die toppunt van mediese wetenskap gekombineerd met rekonstruksie om ‘n mens weer sy menswaardigheid terug te kan gee na ongelooflike trauma. Ek was bevoorreg om gedurende die laaste jaar van my beroep werksaam te kon wees by die Departement Kaak, Gesig en Mondchirurgie by die Groote Schuur Hospitaal in Kaapstad voordat ek weens my toenemende sigverlies moes aftree as tandarts.

Ek en my oorlede tweelingbroer het hier ‘n gemeenskaplike belangstelling gedeel omdat hy ‘n Oor, Neus en Keelspesialis in Kaapstad was wat gespesialiseer het in kanker van die kop- en nekarea. Hy het hom veral toegespits op laserchirurgie van kanker en ook die behandeling van die afwykings van stembande.

 

Tegnologie

“Dotty” Braille apparaat

Navorsers in Taiwan by Pegatron Corp, wat die komponente vir die iPhone vervaardig, het onlangs ‘n kompakte elektroniese apparaat, genoem “Dotty”, ontwerp waarmee blinde skoolkinders onafhanklik en op hul eie Braille kan leer tik en lees.

Soos wat jy die verkorte woord of letters in Braille intik lees die apparaat dit vir jou terug. Deur bloot die apparaat om te draai kan jy weer leer om Braille te lees. Die apparaat is ontwikkel vir blinde skoolkinders in Taiwan wat te arm is om Braille onderwysers te kan bekostig vir opleiding. Dit is absoluut wonderlik wat die tegnologie alles kan doen en volgens die vervaardigers was die apparaat eintlik eenvoudig om te ontwerp! Onthou hierdie apparaat is hoofsaaklik ontwikkel om blinde kinders Braille te leer en sal nie bestaande Braille hulpmiddele vervang nie.

Ek wonder nou net of die Braille apparaat slegs in Chinese Braille funksioneer en of dit ook omgeskakel kan word na Braille in Engels of Afrikaans?

Ten slotte

Mag elkeen van julle ‘n wonderlike maand hê en mooi loop tot volgende keer.

Voorspoed met 2015 en hou vas om die draaie wat die lewe in jou pad mag plaas!

Johan Pretorius

 

ADVERTENSIE:

Ons het ‘n beperkte aantal tweedehandse rekenaars en monitors beskikbaar wat ons wil verkoop. Die rekenaars is al redelik verouderd, maar kan die basiese funksies verrig. Werknemers van die Instituut wat siggestremd is, sal voorkeur geniet. Die rekenaars word teen R300 van die hand gesit. Persone wat belangstel, kan hulle name aan Franci deurgee. Afbetaling kan gereël word.

 

HUIS BREVIS

Mev. MS Botha is oorlede op 4 Januarie. Innige simpatie aan mnr Botha en familie. Julle is in ons gedagtes en ons gebede – Inwoners en personeel van Huis Brevis.

Nuwe intrekkers by Huis Brevis: Mnr Freddie Schippers, mnr Kenneth Bushula en me Doortjie Visagie. Baie welkom by ons en ons glo en vertrou dat julle baie gelukkig hier gaan wees.

Inwoners en personeel wil baie dankie sê aan Lilly Andrews, Diana Louw, Macdalene Liebenberg en Alidah Gqumo dat hulle die oggend van die brand by Huis Brevis se waskamer so vinnig en professioneel opgetree het. Julle is ‘n puik span!!

 

WORCESTER BRAILLE CHESS CLUB NEWS

By: Mr Floris Brown 09 December 2014

TD’s: Frederick Liebenberg & Floris Brown

The Final Results of our Annual Worcester Braille Chess Club Round Robin:

 1. Raymond Aukett 14-out of 17 rounds
 2. Frederick Liebenberg 13.5
 3. Len Viljoen 13.5
 4. Isobel Delport 13.5 (Sighted)
 5. Mark Booysen 13.5 (Sighted)
 6. Hein Richter 12
 7. Corrie Odendaal 12 (Sighted)
 8. Conrad Bresler 11.5
 9. David Geyer 11
 10. Marlene Rahn 8.5
 11. Abe Conradie 7
 12. Manuel Da Costa 5
 13. Klasie Prins 5
 14. Lucas Meyer 4.5
 15. Daluthando Mfengu 4
 16. Jaco May 4
 17. Luzuko Ngvevla 2
 18. Johan Louw 1

 

Here are the results of the HENNIE SCHOEMAN TROPHY

BRAILLE CHESS 4 Round Swiss 30-30 CLUB CHAMPIONSHIPS held in the Greendwood Hall on Saturday December 2014:

 1. Corrie Odendaal (Sighted) 4 points
 2. David Geyer 3
 3. Floris Brown (Sighted) 3
 4. Len Viljoen 3
 5. Sam Isaacs 3
 6. Frederick Liebenberg 2
 7. Isobel Delport (Sighted) 2
 8. Raymond Aukett 2
 9. Manuel Da Costa 2
 10. Klasie Prins 2
 11. Conrad Bresler

12.  Daluthando Mfengu

13.  Marlene Rahn  1

 1. Luzuko Ngvela 1
 2. Johan Louw 1
 3. Abe Conradie Default

 

After the end of the fourth round we had our annual get together and here we would like to thank Rika Aukett and caterer Christene Lombard and helpers for the delicious spread.

We would also like to thank Mr Freddie Botha and the Management Committee for their continuous support over the past years.

We would also like to thank the Western Cape Government Department of Sport & Culture and the Boland Chess Union for their support during the year.

 

INSTITUUT GROETE TOT VOLGENDE KEER!


Back to top

FAMOUS ADVENTURER NEW FACE OF INSTITUTE FOR BLIND

(TygerBurger)

By Richard Roberts

2014-12-18

Kuils River aventurer Hein Wagner, who happens to be blind, was appointed the ambassador of the Institute for the Blind recently.

Hein Wagner from Kuils River may be blind, but he’s also an adventurer, world record-setter and now the newly appointed brand ambassador for the Institute of the Blind.

Wagner fulfills many roles: that of extreme sportsman and motivational speaker counting among these.

He was interviewed by TygerBurger earlier this year following his return from the highly challenging Antarctica Marathon in the South Pole. This 100-man extreme race was held in March.

Wagner is also known for his daring participation in setting land speed records and taking part in sailing competitions.

Wagner will for the next two years be the face of the Institute for the Blind, a non-profit organisation that has been catering for the needs of visually impaired people since 1881.

“I am delighted with my appointment as brand ambassador,” Wagner said. “I have been involved with the Institute for the Blind since the age of five. I would like to market the institute and the services they offer.

Wagner added: “I also want to assist them in setting up sustainable partnerships with corporate South Africa and partners abroad and would like the institute to become a one-stop shop for all blindness-related services.

“Lastly, I aim to promote the abilities of the blind both locally and internationally,” he said.

Wagner has been involved with the institute on a non-formal basis over the last few years.

“I am very excited about this formal arrangement and believe with their support, we’ll take the institute to the next level. In no time more blind people will queue to come and work for the institute, as they will become an employer of choice,” he said.

Wagner said the institute enables many blind people to lead fulfilling lives.

Freddie Botha, executive head of the institute, said their mission is to empower blind, partially sighted or deafblind people and those with additional disabilities through education, training, development and care, to lead a fulfilled life and complete citizenship.

Wagner will fill the shoes of global brand ambassador and marketing representative for the institute and will help build the institute’s brand, Botha said.


Back to top

OP SOEK NA SPRAAKSELFOON MET KNOPPIES

Ek is dringend op soek na ‘n tweedehandse selfoon in goeie werkende toestand wat nog met knoppies werk en met spraak toegerus is.

Indien u my kan help, kan u met my in verbinding tree by telefoon 0712332551

Baie dankie

Johan Eloff

Back to top

At dawn the telephone rings…

(E-mail, Vincent van Blerk)

“Hello, Señor Roy? This is Ernesto, the caretaker at your country house.”

“Ah yes, Ernesto. What can I do for you? Is there a problem?”

“Um, I am just calling to advise you, Señor Roy, that your parrot, he is dead”.

“My parrot? Dead? The one that won the International competition?”

“Si, Señor, that’s the one.”

“Damn! That’s a pity! I spent a small fortune on that bird. What did he die from?”

“From eating the rotten meat, Señor Roy.”

“Rotten meat? Who the hell fed him rotten meat?”

“Nobody, Señor. He ate the meat of the dead horse.”

“Dead horse? What dead horse?”

“The thoroughbred, Señor Roy.”

“My prize thoroughbred is dead?”

“Yes, Señor Roy, he died from all that work pulling the water cart.”

“Are you insane? What water cart?”

“The one we used to put out the fire, Señor.”

“Good Lord! What fire are you talking about, man?”

“The one at your house, Señor! A candle fell and the curtains caught on fire.”

“What the hell? Are you saying that my mansion is destroyed because of a candle?!”

“Yes, Señor Roy.”

“But there’s electricity at the house! What was the candle for?”

“For the funeral, Señor Roy.”

“WHAT BLOODY FUNERAL??!!”

“Your wife’s, Señor Roy. She showed up very late one night and I thought she was a thief, so I hit her with your new Ping G20 204g titanium head golf club with the TFC 149D graphite shaft.”

SILENCE……..

LONG SILENCE……..

VERY LONG SILENCE………

“Ernesto, if you have broken that driver, you’re in deep trouble.”


Back to top

Padkaart vir 2015

(Die Burger, 3 Januarie 2015)

Dié stappe hou goeie geldvoornemens op koers

Jy het nou reeds besluit vanjaar is die jaar waarin jy (van) jou skuld gaan afbetaal, binne jou vermoë gaan leef en meer oor beleggings gaan leer. Maar hoe verseker jy dat dié Nuwejaarsvoornemens langer as 5 Januarie duur?

Sake het 24 maniere geïdentifiseer waarop jy jouself op ‘n gesonder finansiële voet kan kry.

Jy kan uiteraard alles in een maand probeer doen, maar as jy ons plan volg, sal jy alles in 2015 klaarkry.

JANUARIE

 1. Praat met jou gesin oor geld. Almal in die gesin moet dieselfde finansiële doelwitte hê – dit help nie iemand koop lustig voort terwyl die res probeer spaar nie.
 2. Organiseer jou finansiële opgawes. Sorteer eens en vir altyd daardie hope en hope rekeninge, strokies en state uit. Dit is ál manier om vas te stel wat jou finansiële situasie is.

FEBRUARIE

 1. Stel jou begroting op. Dit sluit in jou maandelikse inkomste en uitgawes, maar maak ook voorsiening vir uitgawes wat jy weet een keer per jaar voorkom.

(Sake gaan eersdaags ‘n artikel publiseer oor hoe jy ‘n doeltreffende begroting kan opstel.)

 1. Maak ‘n lys van jou skuld. Stel ‘n plan op vir die afbetaling daarvan – meer as die minimum paaiement wat jy verskuldig is sodat jy uiteindelik (selfs al is dit nie binne ‘n jaar nie) heeltemal skuldvry kan wees.

MAART

 1. Gaan jou kredietgradering na. Jy is geregtig op een gratis kredietverslag per kredietburo per jaar. Doen die moeite.
 2. Maak ‘n afspraak met ‘n finansiële beplanner. Bespreek jou finansiële doelwitte op kort, medium en lang termyn en stel ‘n plan op.

APRIL

 1. Bel jou korttermynversekeraar. Maak seker jou versekering weerspieël nog jou omstandighede en besittings.
 2. Gaan spreek jou bank. Vra of jy nie vir ‘n laer rentekoers op jou lenings kwalifiseer nie. Vra ook hoe jy minder bankkostes kan betaal.

MEI

 1. Wat doen jy met jou verhoging of ‘n meevallertjie? Daardie ekstra paar rand kan baie vinnig verdwyn as jy nie ‘n plan daarmee het nie.
 2. Vind meer uit oor jou werknemervoordele. Jy kan dalk gratis finansiële of regsadvies kry; dalk is daar afslag op sekere produkte of dienste.

Benut dit, sonder om onnodig geld te bestee.

JUNIE

 1. Die jaar is by die halfpadmerk… Kyk weer met ‘n vergrootglas na jou begroting en jou finansiële doelwitte vir die jaar. Hou jy by jou begroting? Kon jy daarin slaag om jou skuldlas te verminder? Onthou dat jy self verantwoordelik is vir jou geldsake. Dit help nie om jou swak salaris, omstandighede of die ekonomie te blameer nie – jy moet self aanpas om die boeke te laat klop.
 2. Bederf jouself. Dit help nie jy leef só spaarsamig dat jy moed verloor nie. Maak ‘n lys van dinge van minder as R100 waarmee jy jouself kan bederf as jy ‘n bepaalde finansiële doelwit bereik het – iets soos ‘n cappuccino, ‘n tydskrif of ‘n lekker bottel wyn.

JULIE

 1. Vul jou belastingopgawe in! Teen dié tyd het jy al die nodige dokumente van jou werkgewer, bate­bestuursfirma en jou bank gekry. Daar is geen rede om tot die afsnydatum te wag nie.
 2. Begin ekstra geld wegsit vir Kersfees en die vakansie.

AUGUSTUS

 1. Belê in jouself. Oorweeg dit om vir ‘n kursus in te skryf (die meeste instellings vereis dat jy in Augustus of September registreer vir studie in die daaropvolgende jaar).

Deur jou kennis en vaardighede uit te brei, verhoog jy jou potensiaal om jou inkomste te verhoog, bevorder te word, ‘n nuwe werk los te slaan of selfs ‘n heeltemal nuwe loopbaan te oorweeg.

 1. Kyk na jou testament. As jy nie ‘n testament het nie, is dit belangrik om so gou as moontlik een te kry.

As jy wel een het, weerspieël dit nog jou wense en omstandighede?

SEPTEMBER

 1. Ondersoek nóg bronne van inkomste. Oorweeg vryskutwerk, maniere om uit jou belangstellings of talente ekstra geld te verdien of ‘n belegging in ‘n onderneming. Ander bronne van ekstra inkomste is dividende, rente en huur uit eiendom.
 2. Leer meer oor verskillende soorte beleggings. Maak tyd om artikels oor persoonlike geldsake en beleggings op gesaghebbende webwerwe, koerante en tydskrifte te lees of ‘n goeie boek oor beleggings aan te skaf. Kennis is mag.

OKTOBER

 1. Stel vas wat die waarde van jou bates en beleggings is. Bereken wat jou eie netto batewaarde is.
 2. Beplan vooruit vir skoolgeld en ander uitgawes in 2016. As jy skoolgeld eenmalig betaal, kry jy gewoonlik afslag.

NOVEMBER

 1. Besin oor jou mediese fonds. Het jou gesin se gesondheidsbehoeftes die afgelope jaar verander – byvoorbeeld, het julle ‘n baba gehad of is iemand met ‘n chroniese toestand gediagnoseer? Doen navorsing oor jou opsies – moet jy op- of afgradeer na ‘n ander fonds of binne jou fonds na ‘n ander opsie ten einde die beste dekking vir jul omstandighede te kry?
 2. Gee. ‘n Mens besef nie hoe bevoorreg jy is totdat jy om jou kyk nie. Doen ‘n eenmalige of maandelikse finansiële skenking, hoe klein ook al, aan ‘n saak wat jou na aan die hart lê.

As jy nie geld kan gee nie – en dit is belangrik dat jy jou eie finansiële stabiliteit eerste stel – maak jou klerekaste ‘n slag skoon en gee die ou klere weg. Of gee van jou tyd.

DESEMBER

 1. Bestee jou bonus wys. Indien jy gelukkig genoeg is om ‘n dertiende tjek te kry, gebruik dit om van jou skuld af te betaal en te spaar.
 2. Klop jouself op die skouer. As jy heeljaar finansieel gedissiplineerd geleef het, jou skuld verminder het en alles hierbo gedoen het, kan jy met reg trots wees op jouself.


Back to top

Gesoek: ‘n Vliegtuig wat nie kan verdwyn nie

(Die Burger, 4 Januarie 2015)

Ná die afgelope jaar se lugrampe sal lugdienste weens wantroue in lugvervoer moet kyk na opsies om vliegtuie “verdwynbestand” te maak.

Ná die AirAsia-lugramp op 28 Desember, toe die vliegtuig onderweg van Soerabaja na Singapoer in die see neergestort het, is die tergende vraag weer gevra: Hoekom is dit so moeilik om ‘n verdwene vliegtuig vinnig op te spoor?

‘n Kanadese lugdiens, First Air, vlieg oor van die wêreld se mees afgeleë gebiede in die Noordpoolsirkel. Hy beroem hom daarop dat die stelsel aan boord van sy vliegtuie hulle in enige situasie maklik maak om op te spoor.

Volgens Rennie van Zyl, een van Suid-Afrika se voorste vlieg­ongeluk-ondersoekers het die internasionale lugvaartowerheid, ICAO, met samesprekings met sy lidstate begin om nuwe vereistes vir internasionale lugvaart te ontwikkel om selfs in uitsonderlike gevalle die soektog na ‘n vliegtuig te vergemaklik.

Dié vereistes het nuwe momentum gekry nadat Air France se vlug 447 in 2009 onderweg van Rio de Janeiro na Parys in die Atlantiese Oseaan geval het, en na die verdwyning van Malaysia Airlines se vlug 370 in Maart verlede jaar onderweg van Kuala Lumpur na Beijing.

Daar is steeds geen teken van Malaysia Airlines vlug 370 nie.

Luidens Toronto Star weeg die opspoorstelsel in First Air se vliegtuie net 2,75 kg. As ‘n vlug normaal verloop, doen die stelsel niks nie. Sodra ‘n skielike verlies aan hoogte of enjinvibrasies egter ervaar word, begin dit via satelliet verslae na ‘n beheersentrum stuur. Deel van dié inligting bevat die posisie van die vliegtuig met geografiese koördinate, spoed en hoogte.

Dié stelsel is anders as die vlugopnemers aan boord van vliegtuie wat inligting oor ‘n vlug bevat, maar dit nie uitstuur nie. Die opnemers moet dus elke keer eers opgespoor word om die inligting te herwin.

In die geval van AirAsia lê die opnemers vermoedelik op die seebodem, wat herwinning tot dusver onmoontlik gemaak het. Van Zyl sê meer as 3,4 miljard passasiers word jaarliks wêreldwyd vervoer op meer as 36 miljoen vlugte in sowat 23 000 vliegtuie. En tot 2030 gaan Boeing en Airbus sowat 29 000 nuwe vliegtuie verkoop.

Enige nuwe stelsel wat ontwikkel en geïnstalleer moet word, gaan enorme geldelike implikasies hê. Van Zyl sê vliegveiligheid het sedert die 1950’s drasties verbeter. Tans vind daar 4,7 ongelukke per ‘n miljoen vlugte plaas.

In die lugruim oor land word vliegtuie voortdurend deur lugruimbeheerstelsels gemonitor. Maar by vlugte oor lang roetes oor oseane skiet dié monitering tekort.

“Alle veiligheidstelsels tot dusver is ontwikkel met die veronderstelling dat die bemanning gevind wíl word,” sê Van Zyl.

“Maar 9/11 het alles verander toe die kapers die antwoordsender aan boord afgeskakel en dus van die radarskerms verdwyn het.

“Enige opsporingstelsel soos die Kanadese een sal dit dus ook peutervry vir die bemanning moet maak. Dit is tragies dat opsies nou ontwikkel moet word om selfs uitsonderlike gevalle te akkommodeer waar die bemanning verantwoordelik kan wees.”

Vlugte oor land en in swaar lugverkeer sal nie noodwendig baat vind by die stelsel nie. En oor die see kan seestrome en die diepte van die water probleme veroorsaak, al het ‘n vliegtuig sy laaste posisie uitgestuur.

Nóg ‘n dilemma is dat kajuite wat ná 9/11 verander is sodat vlieëniers die deur teen kapers kan sluit, ook sy gebreke het.

Dié maatreël het sowat twee jaar gelede op ‘n vlug tussen Maputo en Luanda dit moontlik gemaak vir ‘n vlieënier om sy medevlieënier uit te sluit en in die grond vas te vlieg.

Die Verenigde Nasies (VN) se lugvaartagentskap het die afgelope week gesê hy gaan voorstel dat bemanning gedwing word om elke 15 minute te rapporteer.


Back to top

Romanian Immigrant

E-mail

A Romanian arrives in Sydney as a new immigrant to Australia.

He stops the first person he sees walking down the street and says, “Thank you Mr. Australiaman, for letting me come into this country, giving me housing, Income Support, free medical care, and a free education!”

The passer-by says, “You are mistaken, I am Egyptian.”

The man goes on and encounters another passer-by. “Thank you for having such a beautiful country here in Australia.”

The person says, “I not Australian, I am Pakistani.”

The new arrival walks further, and the next person he sees he stops, shakes his hand, and says, “Thank you for wonderful country Australia!”

That person puts up his hand and says, “I am from Afghanistan. I am not Australian.”

He finally sees a nice lady and asks, “Are you an Australia woman?”

She says, “No, I am from Africa.”

Puzzled, he asks her, “Where are all the Australians?”

The African lady checks her watch and says, “Probably at work.”


Back to top

Uitstalling in Las Vegas bied blik op toekoms

(Die Burger, 10 Januarie 2014)

Foonbeheerde apparate waarmee jy jou plante kan natmaak en tandeborsels wat data versamel terwyl jy borsel, gaan dalk binnekort ‘n alledaagse verskynsel wees.

Dié apparate is net twee van die honderde uitvindsels wat vandeesweek by die uitstalling vir verbruikerselektronika (CES) in Las Vegas te sien was.

CES, wat sedert Dinsdag gehou is en gister klaar gemaak het, is een van die grootste tegnologie-uitstal­lings ter wêreld.

Hier is van die interessantste uitvindsels wat te siene was – saamgestel deur Nielen de Klerk

Die produkte sal in die VSA beskikbaar wees en sal aanlyn gekoop kan word.

1 Parrot Pot

Hierdie plantpot is só ontwerp dat dit automaties vir plante water kan gee wanneer dit nodig is. Dit meet die ideale hoeveelheid en neem onder meer die ligvlakke en hoeveelheid kunsmis in ag. Dit kan ook deur middel van ‘n app beheer word.

Die monitor, sonder die pot, sal nagenoeg $59 (R689) kos. Dit is onduidelik wanneer die produk op die mark sal wees.

2 Oral-B Connected-tandeborsel

Ooit gewens jy kan meet of jy te hard of vir te lank jou tande borsel? Hierdie tandeborsel laat weet jou nie net hiervan nie maar versamel ook hierdie data en stuur dit vir ‘n app op jou foon. Jy kan ook die app gebruik om jou tandeborsel volgens sekere modes te verstel.

Die tandeborsel kan tans net in Engeland en Duitsland gekoop word teen $346.32 (R4 045,44).

3 Edwin die rubber-eend

Hierdie rubber-eend word deur sy skeppers as die “eerste interaktiewe rubber-eend” beskryf.

Soos ander tradisionele rubber-eendjies kan hierdie speelding ook in die bad gebruik word, maar bevat ‘n waterdigte luidspreker sodat opvoedkundige liedjies gespeel kan word.

Dit kan ook vir ouers sê of die badwater te warm is en vertel stories wat aangepas word namate ‘n kind se ouderdom en behoeftes verander.

Die rubber-eend kan ook as ‘n LED-naglig gebruik word.

Hierdie speelding sal in die herfs beskikbaar wees teen $99 (R1 157,12).

4 FITguard-mondskerm

Hierdie toestel is daarop gemik om bewusmaking rondom harsingskudding in die sportwêreld te verhoog, maar om ook sulke beserings vroeg te keer. Die mondskerm gebruik gekleurde LED-liggies om te wys hoe ernstig ‘n stamp op die sportveld was sodat daar vinnig mediese hulp verkry kan word. Dit stuur ook die data aan ‘n samewerkende app. Sodoende kan verbruikers voorvalle monitor. Hierdie produk sal na verwagting teen September of Oktober vir $99 (R1 157,12) te koop wees.


Back to top

Daar is toe nie eens plek vir ‘n muis nie

(Die Burger, 13 Januarie 2015)

Liewe ouboet Tom,

Ek het nou twee weke tyd gehad om aan my Nuwejaarsvoornemens te werk en het daar tussen Victoria-Wes en Britstown uiteindelik besluit dat ek hierdie jaar nie ‘n alleenvaart om die aardbol met ‘n seiljag gaan aanpak nie, nie ‘n buffel in die Zambezi-vallei gaan jag nie, weer nie die Comrades gaan hardloop nie en nêrens heen gaan ry met ‘n Venter-waentjie agter aan my motor nie.

Soos jy en my vriende teen dié tyd weet, is die gevaarlikste ding in die Willetuin – buiten ‘n seertand-olifant, ‘n gekweste buffel en ‘n beneukte leeumannetjie – my Ventertjie in vinnige trurat.

Trouens, ek en my sleepwa is op énige plek gevaarlik. As gevolg van my treurige rekord wat ek deur die jare met dié tweewiel-hangkas opgebou het, sal ek enigiets doen om hom nié saam te sleep nie; maar drie weke gelede het die familie hom klaar weer uitgetrek. Ons gaan mos die Walvisroete stap en daarna gewone see-vakansie hou. Almal pak toe vir drie of vier vakansies.

My eerste kennismaking met ‘n sleepwa was omtrent in 1978, toe ek ou Klasie se sleepwa geleen het om Willetuin toe te gaan. Nodeloos om te sê, toe ek wegtrek en die flikkerligte uittoets, lyk dit soos ‘n diskoteek. Alles wat moet links wys, wys regs en anders­om en verkeerdom. In die Willetuin self het ek nog sommer met die inry kamp toe geleer van jackknife. Dís nou as jy vinnig agteruitry en dan jou hele sleepwa van die kant af in die truspieël kan sien. Hulle moes twee weke aan die sleepwa werk voordat ek hom kon teruggee. En van daar af was my tragiese rekord knipmesse, wieletjies wat nie vasgedraai was nie en dan verwoes anderkant aankom, fietse wat bo-op vasgemaak is en êrens om ‘n draai, in die Drakensberge afgeval het, neuskaste wat só ingeduik is dat jy net vier lemoene daar kon inlaai en so aan ensovoorts.

In elk geval, toe die stappery ná Kersfees verby is, vra van die kinders se maters of ons ook hul rugsakke en slaapsakke in die waentjie kan laai, want daar’s mos baie plek.

In Mosselbaai vra Kobie of sy haar doodskis van ‘n blou tas padlangs kan saamstuur, dan hoef sy nie met hom te vlieg nie.

In Knersna kry ons nóg ‘n deeltrek van Ousus-hulle by. En toe gaan slaap ons Saterdagaand boonop oor by tannie Kala in Hopetown. En sy laai in en ek kan nie nee sê nie, want dis beessterte, skaapstertjies, druiwe en, les bes, 12 dubbeldooreiers.

En toe wil die tannie vir ons ‘n muis saamgee. Toe sê ek nee, dankie, Tannie, ek het nie plek vir ‘n muis nie.

Ja, Ouboet, en toe ek Sondagoggend by Kimberley se agterkant op die N12 uitry, sien ek die advertensie “Bakgat Coffins”. Toe stop ek liewer eers om te kyk of Kobie se doodskis nog agterin is en of die Venter-wieletjie vas is.


Back to top

Elvis se eerste plaat haal miljoene op veiling

(Die Burger, 10 Januarie 2014)

MEMPHIS. – ‘n Plaatopname wat in 1953 gemaak is van Elvis Presley se “My Happiness” is op ‘n veiling vir $300 000 (meer as R3,5 miljoen) verkoop.

Die identiteit van die koper is nie bekend nie.

Die opname is gemaak deur Sun Records, ‘n ateljee in Memphis. Presley, wat toe 18 was, het $4 vir die plaat, sy eerste opname, betaal.

Daar is vertel dat hy na die plaat gaan luister het in die huis van sy vriend Ed Leek omdat sy ouers nie ‘n platespeler gehad het nie. Presley het die plaat by Leek gelos en nadat Leek en sy vrou oorlede is, het ‘n familielid dit geërf.


Back to top

Doppers sê “ja, ons sal nóú met NGK saamwerk”

(Die Burger, 8 Januarie 2015)

POTCHEFSTROOM. Soos een man het die broers van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gister hul hande opgesteek vir samewerking.

Die besluit om saam met die NG Kerk te werk is stilweg ná ‘n gesprek met geslote deure op die Gereformeerde Kerke (GKSA) se algemene sinode met ‘n oorwel­digende meerderheid aanvaar. Uit 280 afgevaardigdes het minder as 10 teen die samewerking gestem, het Die Burger verneem.

In 2012 het die sinode nog teen samewerking gestem, wat die Kerkbode destyds op sy webtuiste as ‘n “klap in die NG Kerk se gesig” beskryf het.

“Die Here was vanoggend hier,” het dr. Kobus Gerber, algemene sekretaris van die NG Kerk, gister na die besluit gesê.

“Bewoë” is hoe hy daaroor voel. “Ek is intens bewus van wat die krag is van verhoudinge tussen mense wat verbind is om die verhouding tussen die twee kerke te laat werk.”

‘n Rapport oor die kwessie is in die afgelope drie jaar opgestel en die vrees het bestaan dat dit weer afgekeur sou word. Die memorandum van die ekumeniese verhouding tussen die GKSA en die NG Kerk is volgens Gerber reeds in Augustus 2014 deur die NG Kerk se moderatuur goedgekeur.

Ds. Cassie Aucamp het die rapport, getiteld “Deputate Ekumenisiteit Binnelands”, wat handel oor die kerk se verhouding met die NG Kerk en die Hervormde Kerk, aan die sinode voorgehou en vrae daaroor beantwoord.

Hy het ná die stemming gesê: “Daar is ‘n erns oor die noodsaak dat ons mekaar nodig het.”

Die aanvaarding van die rapport beteken plaaslike gemeentes van die twee kerkverbande kan onder meer onderling self besluit oor die volgende punte:

 

Die twee kerke aanvaar mekaar se lidmate op grond van goeie getuienis;

Belydende lidmate kan hul kinders onderling laat doop;

Lidmate kan die nagmaal by albei kerke gebruik;

Die leraars kan van mekaar se kansels af preek; en

Gesamentlike eredienste kan gehou word.

 

Dit is alles onderhewig aan goedkeuring van plaaslike Gereformeerde kerkrade.

Ander terreine waarop daar op ‘n nasionale vlak saamgewerk sal word ondanks die verskille waarmee die kerke “worstel”, is onder meer afvaardigings na mekaar se sinodes, gesamentlike getuienis teenoor owerhede en gemeenskappe, gesamentlike Bybel­vertaling, gesamentlike gesprekvoering oor belydenis­skrifte asook moontlike samewerking in teologiese opleiding.

Prof. Nelus Niemandt, voorsitter van die NG Kerk se algemene sinode, het aan Seugnet van Zyl gesê die bilaterale verhouding sal die jare lange verhouding tussen die susterskerke nou meer prakties en formeel maak. Hy het gesê dieselfde ooreenkoms is sowat drie jaar gelede met die Hervormde Kerk gesluit.

“Dis goed dat die Afrikaanse kerke nou saamwerk.”


Back to top

“Sportmal” Katar betaal arbeiders vir ondersteuning

(Die Burger, 9 Januarie 2015)

DOHA. – Trekarbeiders in Katar word betaal om voor te gee hulle is sportaanhangers.

Katari maak daarop aanspraak dat hulle sportmal is. Die emir van dié olie- en gasryke land is so lief vir sokker dat hy Frankryk se Paris Saint-Germain-klub gekoop het.

Sy ma het in 2010 aan Fifa gesê: “Sokker is nie net ‘n spel of sportsoort vir baie nie. Dit is dié sport.”

In November het Katar se voorsitter van die bodkomitee vir die Wêreldkampioenskapsreeks vir atletiek in 2019, Aphrodite Moschoudi, gesê: “Katar het ‘n passie vir sport. Alles hier wentel om sport.” Maar wanneer die wêreld se naasrykste volk (per capita) nie tyd het of omgee om hul sportstadions vol te pak nie, word trekarbeiders betaal om hul plekke in te neem.

Vir $8 (R92) sal arbeiders uit Asië en Afrika die son trotseer en sokker-, pluimbal- en handbalwedstryde bywoon, die spanne toejuig en selfs soos Katari aantrek om die tuisspanne aan te moedig.

Maar ‘n ondersoek deur die Katarese regering vroeër suggereer dat Katari hul neus vir sport optrek weens die gebruik van vals sportondersteuners. – Sapa-AP


Back to top

Skakel af daai kamera! tier dirigent

(Die Burger, 24 Desember 2014)

ROME. – “Mevrou, ek probeer om u my beste te gee, maar u het geen respek daarvoor nie.”

Só het die wêreldberoemde dirigent Daniel Barenboim ten tyde van ‘n uitvoering van Schubert-musiek in die La Scala-operahuis in Milaan ‘n vrou in die gehoor tereggewys. Hy het die musiek onderbreek toe mense in die gehoor foto’s geneem het, en veral met ‘n spesifieke vrou gepraat.

“Diegene wat foto’s gedurende die konsert neem, is swak opgevoed. Ek vra gehore by elke konsert om nie foto’s te neem nie – die eerste keer vriendelik – maar nou is dit ernstige sake,” het hy gesê voordat hy met die konsert voortgegaan het.

Die pianis Keith Jarrett het ten tyde van die Umbria-jazzfees in 2007 in Perugia, Italië, hom vererg toe mense in die gehoor voortdurend foto’s geneem het. “All these assholes with cameras, turn them f-cking off right now,” het hy uitgevaar. – Sapa-AFP


Back to top

“Riool-tsoenami” van treffers toe nié so Afrikaans

Herman Scholtz

(Rapport, 11 Januarie 2015)

Die meeste Afrikaanse musiek op die mark is waarskynlik nóg nuut nóg oorspronklik.

Toe die “‘bebaarde vrou’ Conchita Wurst van Oostenryk verlede jaar internasionaal opslae gemaak het as die wenner van die Eurovision-sangkompetisie, het meer Suid-Afrikaners regop gesit en dié subkultuur van musiek ontdek.

Maar Suid-Afrikaners luister al eintlik jare lank na Eurovision-liedjies sê Roy Van der Merwe, die president van die Eurovision-aanhangersklub vir lande buite Europa. Omtrent 80% van die Afrikaanse musiekbedryf is Eurovision-verwant, sê dié Johannesburger wat al etlike jare die kompetisie bywoon.

Hy help Suid-Afrikaanse kunstenaars om regte op dié liedjies te bekom en hou noukeurig rekord van alle weergawes wat in Suid-Afrika gedoen word.

Eurovision laat elke lidland toe om een inskrywing na die kompetisie te stuur. Dit is geweldig gewild en die kompitisie het sterre van mense soos Celine Dion en ABBA gemaak.

Dit het in 1956 begin en 52 lande het al minstens een keer daaraan deelgeneem.

“Sedert die kompetisie se begin was daar 1 600 individuele land-inskrywings,” sê Van der Merwe. “Van daardie 1 600 inskrywings is 400 in Afrikaans oorgedoen. Baie van hulle was reusagtige treffers.”

Dié 400 is egter net die amptelike Eurovision-liedjies. Aangesien Van der Merwe die Suid-Afrikaanse kunstenaars help skakel met oorsese komponiste, hou hy ook tred met liedjies wat tydens die kompetisie se uitdunrondes oorgebring word Suid-Afrika toe om verafrikaans te word. “Ons noem dit Eurovision-verwante liedjies. Sowat 80% van die Afrikaanse musiekbedryf is Eurovision-verwant.”

Dít kom al lank. Bles Bridges het verskeie Duitse liedjies oorgeneem. Manuel Escorcio se “Soveel herinner my” was Ierland se Eurovision-inskrywing vir 1970, “All Kinds of Everything”. Luxemburg se 1972-inskrywing, “Apres toi”, is vertaal deur Bles en Sunette Bridges, Gé Korsten, Janita Claassen én Patricia Lewis onder drie verskillende titels.

Rina Hugo se treffer “Jy’s vir my” was Spanje se 1973-inskrywing, “Eres tú”.

‘n Onlangse voorbeeld is “Uitklophou”, die titelsnit van Karlien van Jaarsveld se nuwe album. Dié liedjie was Georgië se inskrywing vir Eurovision 2013, “Waterfall”.

Dís maar net die Eurovision-verwante mark. Verskeie sangers bekom die regte van ander oorsese komponiste om hul melodieë te gebruik en lirieke te vertaal. Snotkop en Moniqe Foxx laat die voete jeuk met hul liedjie “Parapapa”, maar dit was twee Brasiliaanse rappers, Cidinho en Doca, wat die oorspronklike liedjie, “Rap das armas”, in 2007 geskryf het.

Dit gaan oor die Brasiliaanse polisie se stryd teen misdaad en dwelmhandel.

Die Afrikaanse musiekvideo gaan egter oor Snotkop wat ‘n naweek alleen in sy ouerhuis bly en daar partytjie hou. Dit sluit lirieke in soos: “Ek soek jou in die sonskyn hier naby my / my arms om jou sexy, bruingebrande lyf.”

Van der Merwe sê covers is ‘n internasionale verskynsel. Trouens, dit is sy droom om elke Eurovision-treffer in Afrikaans te hoor.

“Maar weens die stigma is daar ongelukkig sekere kunstenaars wat die feit verswyg of selfs jok en sê die komponis is onbekend.”

Die liedjieboer Anton Goosen meen egter die neiging is ‘n “riool-tsoenami” wat die land tref. “Dit gaan oor kitsresepte. Hulle neem iets oor wat reeds in Europa as ‘n treffer bewys is. Hoekom doen hulle dit? Suid-Afrika verstaan Engels as hulle die Engelse liedjies wou hoor.”

Hoewel dit “seker nie moord is” om ‘n liedjie te cover nie, sê Goosen, gaan die tantieme landuit, terwyl dié geld eerder in Suid-Afrika aangewend kon word.

Baie Suid-Afrikaanse liedjieskrywers is ook net bereid om lirieke te skryf vir bestaande melodieë, voeg hy by. Daar is wel oorspronklike kunstenaars soos Laurika Rauch en David Kramer wat gewild is en gewild sal bly “omdat hul werk inheems is”. Die oorgeklankte werk is geneig om “doef-doef-musiek met oppervlakkige lirieke” te wees, meen hy.

Hoor van die vertaalde liedjies op Netwerk24.com.


Back to top

Busbestuurder vasgevat oor danspassies

(Die Burger, 30 Januarie 2014)

ISTANBOEL. – ‘n Turkse busbestuurder is beboet en sy rybewys opgeskort nadat ‘n video waarin hy dans terwyl hy op ‘n besige hoofweg hier bestuur soos ‘n veldbrand op die internet versprei het, het die media gister hier berig.

In die video staan die bestuurder, Metin Kandemir, ‘n paar keer op van sy sitplek om die “horon”, ‘n tradisionele groepdans van die Swartsee-streek, te dans terwyl die passasiers in die bewegende voertuig saamdans, skree en juig.

In ‘n stadium laat los Kandemir selfs die stuurwiel. Hy swaai sy arms wild in die lug en ruk sy lyf heen en weer terwyl hy glimlaggend ‘n liedjie hardop sing.

Die video, geneem deur een van die passasiers, het dadelik ‘n treffer op sosiale media geword en die Turkse polisie genoop om op te tree.

Hy is in hegtenis geneem, sy rybewys is opgeskort en hy is met sowat R900 beboet.

“Dit was ‘n fout. Ek sê vir almal jammer. Ek sal dit nie weer doen nie. Die pad was leeg. Dis die eerste keer dat ek dit doen,” het hy volgens die Dogan-nuusagentskap gesê.

Kandemir is reeds meer as 32 verkeersboetes opgelê.

– Sapa-AFP


Back to top

Irish Wisdom

(Email, Johan Pretorius)

It was raining hard and a big puddle had formed in front of an Irish pub.

An old man stood beside the puddle holding a stick with a string on the end and jiggled it up and down the water.

A curious gentleman asked what he was doing.

“Fishing,” replied the old man.

“Poor old fool,” thought the gentleman, so he invited the old man to have a drink in the pub.

Feeling he should start some conversation while they were sipping their whisky, the gentleman asked: “And how many have you caught?”

“You’re the eighth,” replied the old man.


Back to top

Alexander the Great

Email

 1. The best doctors should carry his coffin;
 2. The wealth he has accumulated (money, gold, precious stones) should be scattered along the procession to the cemetery, and
 3. His hands should be let loose, hanging outside the coffin for all to see.

 

One of his generals who was surprised by these unusual requests asked Alexander to explain.

Here is what Alexander the Great had to say:

 1. I want the best doctors to carry my coffin to demonstrate that in the face of death even the best doctors in the world have no power to heal
 2. I want the road to be covered with my treasure so that everybody sees that material wealth acquired on earth, stays on earth
 3. I want my hands to swing in the wind so that people understand that we come to this world empty handed and we leave this world empty handed after the most precious treasure of all is exhausted and that is TIME. TIME is our most precious treasure because it is LIMITED. We can produce more wealth,but we cannot produce more time. When we give someone our time, we actually give a portion of our life that we will never take back. Our time is our life.

Back to top

Ou WB-stuk in Fifa-kelder gevind

(Die Burger, 15 Januarie 2015)

ZÜRICH. – ‘n Deel van sokker se oorspronklike Wêreldbeker-trofee is in ‘n kelder-verdieping van Fifa se hoofkwartier hier gevind.

Beamptes van sokker se wêreld-beheerliggaam het op die eerste voetstuk van die Jules Rimet-trofee afgekom. Die name van die eerste vier Wêreldbeker-wenners, Uruguay (1930 en 1950) en Italië (1934 en 1938), is op die vier kante van die voetstuk gegraveer.

Die Jules Rimet-trofee – toe met ‘n soortgelyke, effens groter voetstuk – is in 1970 permanent aan Brasilië oorhandig nadat dié land dit die derde keer in Mexiko verower het.

Dit is egter in 1983 in Brasilië gesteel en nog nooit opgespoor nie.

Vroeër, ‘n paar maande voordat die WB-toernooi in 1966 in Engeland aangebied is, is dié trofee ook gesteel. Dit is egter ‘n week later in ‘n Londense heining deur ‘n hond genaamd Pickles gevind.

David Ausseil, kreatiewe hoof van Fifa se museum wat na verwagting volgende jaar sy deure sal oopmaak, het gesê die Jules Rimet-trofee het in 1954 ‘n nuwe voetstuk gekry.

“Ek glo nie enige Fifa-president sedert Jules Rimet het dié (ou) voetstuk gesien nie,” het Ausseil volgens die BBC gesê.

Rimet, die “vader van die WB-toernooi”, was van 1921 tot 1954 Fifa se president.

In die vroeë sewentigerjare het Fifa ‘n nuwe trofee laat ontwerp vir die tiende WB-toernooi, in Wes-Duitsland in 1974.

Fifa het altesaam 53 ontwerpe van kenners van sewe verskillende lande ontvang. Die Italiaanse kunstenaar Silvia Gazzaniga se ontwerp is uiteindelik gekies.

Anders as die vorige trofee, word slegs ‘n replika van die bestaande WB-trofee aan driemalige wenners toegeken.

Die name van elke wenspan sedert 1974 pryk op die bestaande voetstuk, wat uit twee lae malagiet bestaan. – Reuters


Back to top

Rondrits

(Rapport Beleef, 8 Februarie 2015)

Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het aangekondig hy gaan vanaf begin Februarie baie strenger optree oor binnelandse handbagasie-riglyne. Jou handbagasie sal voortaan voor die veiligheidshek geweeg word sodat jy die geleentheid het om dit in te boek in die bagasieruim as dit te veel, te groot of te swaar is.

 

Wat word jy toegelaat?

In ekonomiese klas

Een tas van 56 cm  36 cm  23 cm, 7kg of ligter + Skootrekenaar (in ‘n sak net groot genoeg vir die rekenaar en ‘n laaier).

Gewigsperk 7kg

In sakeklas

Twee tasse van 56 cm  36 cm  23 cm, van 7kg of ligter elk + Skootrekenaar (in ‘n sak net groot genoeg vir die rekenaar en ‘n laaier).

Gewigsperk 14kg

 

Jy mag ook ‘n handsak – mits dit nie verskriklik groot is nie – saam met jou op die vliegtuig neem, want dit word nie beskou as handbagasie nie.

NOTA: Indien jy ‘n aansluitingsvlug het, byvoorbeeld van Kaapstad na Johannesburg en van daar na New York, geld die binnelandse handbagasie-riglyne, selfs al word meer handbagasie op die internasionale vlug toegelaat.


Back to top

Vrugte-inmakers verloor miljoene oor beurtkrag

(Die Burger, 9 Februarie 2015)

KAAPSTAD. – Die twee grootste vrugte-inmaakfabrieke in die Wes-Kaap verloor meer as R200 000 per uur net aan produksiekoste weens beurtkrag.

En omdat die temperatuur waarteen die vrugte opge­berg word, uiters sensitief bestuur word, kry die gehalte van die vrugte ‘n knou wanneer die koueketting-opberging versteur word. Dit beteken verliese van miljoene rande in die huidige seisoen.

Wiehahn Victor, uitvoerende hoof van die Inmaakvrugte-produsentevereniging, het gesê die Langeberg- en Ashton-inmaakfabrieke neem in die spitsseisoen sowat 6 000 werkers in diens en die Rhodes-fabriek in Tulbagh sowat 2 000 werkers.

Altesaam 2 000 mense werk per skof. “Terwyl 2 000 weens beurtkrag niks kan doen nie, kom die busse met die volgende 2 000 werkers aan.” En die fabrieke staan nié net die twee uur stil wanneer beurtkrag intree nie.

Produksie moet 90 minute voor die krag afgaan, gestaak word. Wanneer die krag weer aankom, moet die verpakkingstoerusting van vooraf gesteriliseer word en stoomprosesse aan die gang gesit word. Gevolglik duur dit nog twee uur voor produksie weer aan die gang is.

Victor het gesê die groot probleem is dat daar die hele tyd onsekerheid is of Eskom fase 1- of fase 2-beurtkrag gaan instel. “Dit is ‘n enorme probleem.”

Hy het verduidelik hoe intensief die inmaakbedryf dié tyd van die jaar is.

“Op 28 Januarie was daar perskes en pere ter waarde van R118 miljoen in koelstore by die twee groot fabrieke. Die verlies is tweeledig – weens die temperatuurverskille gaan die gehalte van die vrugte agteruit, en die vrugte moet ook langer opgeberg word.”

Met ‘n geskatte kleiner inkomste van 1,5% tot 3% uit dié vrugte, beteken dit ‘n verlies van R1,77 miljoen tot R3,45 miljoen slegs op dié vrag vrugte.

Met fase 2-beurtkrag is daar ‘n verlies van 31,5 produksie-uur per week en gereelde kragonderbrekings maak dit bykans onmoontlik om die fabrieke hoege­naamd aan te skakel, het Victor gesê.

 

Die bedryf is gerig op uitvoer (90% van die produkte word uitgevoer).

Buitelandse inkomste van R2 miljard word gegenereer.

Werk word verskaf aan sowat 22 000 werkers – op plase en in fabrieke.

Die verwerking van vrugte is seisoensgebonde met die spitstyd tussen November en April. Sowat 60% van die werkers se inkomste kom uit die inmaakvrugte­bedryf.


Back to top

Bylae

Hulp met slow cooker

EK WIL MET DIE PLASING – LEDE HELP WAT SUKKEL MET HULLE SLOW COOKER. Ons bespreek ‘n paar vinnige MOETS EN MOENIES

Dit is so maklik en gerieflik. As jy dit eers een keer onder die knie het, sal jy wonder hoe jy sonder jou slow cooker oor die weg kon kom.

JOU SLOW COOKER SAL NIE ONTPLOF NIE, NIE JOU KOS BRAND NIE, DIE HUIS AAN DIE BRAND STEEK NIE, JOU KOS SAL NIE ROU WEES NIE en as jou kos te pap is, maak sop !!!!

‘n Paar punte om te onthou as jy met jou slow cooker werk.

Moenie te veel water ingooi nie, anders is jou gereg een hoop pap gekookte gereg. Mens gebruik altyd MAKSIMUM half na 1 kop vloeistof. Dit sluit in al jou souse bv balsamic vinegar, worcestersous, wyn, suiker kerrie, borrie, aftreksels ens.

Neem ‘n koffiebeker, gooi AL jou speserye ens in die koppie wat jy wil gebruik, dan top jy dit op met water tot bo – die gooi jy bo-oor jou vleis. Dit is genoeg vloeistof om jou kos gaar te kry. By soppe kan jy ‘n koppie en half water gebruik.

Gebruik altyd VARS GROENTE bv aartappels, wortels, uie, kool, pampoen, patats ens – Die gevriesde pakke wat mens koop werk nie… as jy jou slow cooker die hele dag op laag gaan gebruik nie. Dit kook pap. As jy wel die pakke gebruik, gooi eers jou groente in, omtrent 1 uur voor jy wil eet. Jou groente sal dan nie pap gekook wees nie, dit sal heel bly en nog bros wees.

As jy bv vleis het en jy wil net jou vleis vir die aand gaar hê om dan daarmee iets te doen, soos bv om hoender te vlok vir jou pastei of om steak blokkies te verwerk na beef stroggonoff of blokkies vark vir stir fry of so iets, gooi die vleis net so gevries in die slow cooker – dan so ‘n spuit worcestersous of balsamic vinegar oor en so kwart na half koppie water. Sit aan op laag en los. Vanaand is jou vleis sag en jy kan begin met die verwerking daarvan.

Ek gooi altyd my afval so in my slow cooker – van gevries af. Gooi net so ‘n bietjie water in en los die heel dag op laag. Die middag haal ek dit uit, sny die bene uit en gooi in my swartpot ek maak binne ‘n uur my afval gaar met die kerrie en die aartappels en wortels en dit is super sag.

Die meeste geregte kan jy die oggend op LAAG aansit – met al jou groentes ens en dit sal reg wees so teen 6H00 die aand. Mens moet gewoonlik – maar ook nie altyd jou sous bietjie verdik. Maak net so 2 eetl bisto/soppoeiers aan met bietjie water, gooi oor die gereg – roer deur en sit die slow cooker op na hoog vir so 30 min. Jou sous sal dan dik wees.

Indien jy jou pak groente wil ingooi, en jou vleis was die heeldag aan op LAAG, stel slow cooker na HOOG, gooi die groente in en jou sop poeiers. Ek gee dit nog so ‘n uur om die groente sag te kry en die sousie dik te kry. In daardie tyd kook jy jou rys of doen jou ander bykosse.

By OXTAIL moet jy maar bietjie woema onder die vleis gee. Ek sit my oxtail aan vir 8/10 ure op hoog, dan val dit van die been af. Ek het gevind dat op Laag ek nie tevrede is met die vleis nie. Wat ek baie doen is om as ek gaan slaap (so 22h00) my oxtail in te gooi met my rooiwyn, wostersous, bay leaves, knoffel, sout peper ens – aan te sit op laag. More oggend gooi ek my groentes by en los tot vanaand – nog steeds op Laag. Dit is dan super sag. Gooi so uur voor ete jou verdikkingsmiddel in.

Pasop vir te veel water by HOENDER – ek gooi nie eers ‘n kwart koppie vloeistof en speserye by my hoender nie – Ons weet mos die hoender is volgespuit met water, so jy gaan met ‘n hoendersop sit as jy te veel water ingooi.

GAAN DINK AAN WAT JY IN ‘N POTJIE WAT JY BUITE OP DIE KOLE SOU MAAK, SOU INGOOI, EN DOEN DIT IN JOU SLOW COOKER Wat jy basies dus doen met ‘n slow cooker, gooi jou vleis in, neem jou koppie, maak vol met jou speserye , water ens – gooi jou blokkies groente ens is, gooi alles bo-oor en sit aan.

HIER IS MY KERRIE EN RYS WAT EK GISTERMIDDAG GEMAAK HET. (Sien mens kan selfs 1h00 die middag begin met ‘n slow cooker, dit hoef nie heeldag te wees of oornag nie)

Ek het my gevriesde vleis geneem, my beker geneem, 2 tl kerrie, 2 tl borrie, 2 eetl suiker, 2 eetl asyn, biejie blatjang, knoffel vlokkies, sout, peper, cumin, masala en water in die koppie ingegooi. Dit bo-oor die vleis gegooi en toe paar bay leaves, stukkie kaneel en so 4 anaseed stars oorgegooi. Dit 13h15 aangesit op HOOG  Kwart voor 6 die aand het ek die vleis van die bene los gesny, my koppie gevriesde veggie mix bygegooi, 2 aartappels geskil en in blokkies gesny en die aartappels in ‘n plastieksak in die mikrogolf gegooi vir so 4/5 minute – die aartappels moet sag wees. Die bygevoeg, 2 eetlepels bisto aangemaak met bietjie water – bygevoeg en deurgeroer – Het dit op HOOG gehou. Kwart oor 7 het ons geskep en HOE LYK MY BORD KOS?????

NJAMMIES !!!!!


Back to top

To Braai or not to Braai? – that is the question!

Allen McNeil

Well the answer to that question is: Yes … We shall braai!!

Aangesien die weer nog saamspeel in die Wes-Kaap en die dae lekker lank is, is daar niks beter as om te braai nie. Soos my een vriend sal sê: Die weer is “ayoba” kanne man da nie braai nie?

Onthou daar is braaiers en daar is sogenaamde meesterbraaiers… ek aan die anderkant hou van braai – period. En jy het ook nie fancy toerusting nodig nie, maar veilgheid is baie belangrik. Ons wil nie hê jy moet jou vingers brand nie.

So hier is ‘n paar items wat jy vooraf moet kry:

By die Koöperasie: kry vir jou ‘n paar sweis gloves (nie die soort wat jy van onder tot by jou kinnebak moet optrek nie) klein, gemaklik maar duursaam – dit is ‘n goeie belegging vir verdere braai ekskursies, vir potmaak en dies meer. (O ja, ons gaan nie ‘n braairooster of braaistand aanmekaar sweis nie, nee die handskoene is om te keer dat jy nie jou vingers verbrand nie – letterlik gesproke!)

Dan gaan jy Clicks toe en koop vir jou ‘n braaistel of terwyl jy nou by die Koöperasie is kry dit sommer daar, maar hulle stelle is so groot – nie in aantal items groot nie; maar letterlik “groot” dat dit lyk of jy ‘n hele skaap gaan opsny om te braai.

Vir die beginners, stel ek voor, jy koop vir jou ‘n elektriese braai of “griller” soos die Ingelsman sal sê sommer by Pick ‘n Pay, Shoprite of so.

Dit is nie baie groot nie maar sal voldoen aan jou behoeftes.

Een van daai alluminium bakke – deesdae kry jy dit met ‘n enamel finish – te kry by koöperasie om die klaar gebraaide vleis in te sit.

 

Vir ons eerste braai kry die volgende:

1 Texan Steak (ook genoem ‘n wa-wiel deur die uwe)- kan bees of vark wees

1 Loaf garlic brood (en/of medium slapchips te kry by viswinkel of takeaways op die hoek)

1 blikkie Baked beans

1 Green pepper

Peper na smaak

 

Instruksies:

Versnipper greenpepper in grondboontjie-grootte stukkies – meng met baked beans en gooi swart peper oor na smaak (sit in yskas om te verkoel) en voila jou slaai is klaar!

Volgende: sit braai aan, na so 10 sekondes voel aan die bokant van braai of dit warm is, trek jou nuwe sweis handskoene aan vir die doel

Die wawiel is gevacuum pack en klaar gemarineer – let op na hoogere afrikaanse woord. In die volksmond sê ons sommer die vleis is klaar gespice.

Neem die “wawie” en sit op braai met plastiek en al – sodat die speserye en sous lekker intrek in vleis

Draai om na  tot 2 minute en braai dieselfde tyd aan anderkant.

Haal wawiel af en plaas op wasbak of bord (ONTHOU van handskoene).

Verwyder plastiek vanaf wawiel (en as jy vark braai, knip velletjie op 4 tot 5 plekke deur om te verhoed dat wawiel ‘n tyre word (opkrul)

Sit terug op griller en braai 2-3 minute vir medium gaar (vark moet twee keer in tydsduur van 2-3 minute omgedraai word tot gaar)

Haal af en sit dit in jou nuwe enamel bak.

Sit dan chips in microwave om te verhit en terwyl dit gebeur sit jou garlic brood op griller vir so twee minute om ook te verhit.

Sny nou jou wawiel op in porsies; afhangende hoeveel proefkonyne jy genooi het om die genot van braai met jou te deel.

Haal slaai uit yskas. Plaas brood, gesny in porsies, op ‘n bord, jou vleis in enamel bak (dit is mooi genoeg) en die chips op tafel. Onthou om ‘n goeie bottel wyn by te sit en laat elkeen self skep.

As jy nou ‘n paar keer so ge-oefen het sal ons volgende keer aanbeweeg na skaaptjoppies op ‘n buitebraai.

Geniet jou braai!


Back to top

PIONIERSKOOL E-POS-ADRESSE

SKOOL

Celia Jordaan: cjordaan@pioneerschool.org.za

Derek Daly: ddaly@pioneerschool.org.za

Elmarie van Aarde: evanaarde@pioneerschool.org.za

Esté Munnik: emunnik@pioneerschool.org.za

Hannes Byleveldt: hbyleveldt@pioneerschool.org.za

Illoïse de Goede: idegoede@pioneerschool.org.za

Janette Neethling: jneethling@pioneerschool.org.za

Jasmine Slavers: jslavers@pioneerschool.org.za

Jean-Maré van der Merwe: j-mvandermerwe@pioneerschool.org.za

Joan Wootton: jwootton@pioneerschool.org.za

Julie van Wyk: jvanwyk@pioneerschool.org.za

Karel Fick: kfick@pioneerschool.org.za

Lauréne Dippenaar: ldippenaar@pioneerschool.org.za

Lee-Ann Bush: lbush@pioneerschool.org.za

Linda Coetzee: lcoetzee@pioneerschool.org.za

Linda Gerber: lgerber@pioneerschool.org.za

Lizelle Hall: lhall@pioneerschool.org.za

Marietha Meiring: mmeiring@pioneerschool.org.za

Marietjie Snyders: msnyders@pioneerschool.org.za

Mediese Afdeling: medies@pioneerschool.org.za

Melanie Smith: msmith@pioneerschool.org.za

Michelle van Niekerk: mvanniekerk@pioneerschool.org.za

Miemie Reynolds: mreynolds@pioneerschool.org.za

Paula Todd: ptodd@pioneerschool.org.za

Riëtte Malherbe: rmalherbe@pioneerschool.org.za

Ronelle Loubser: rloubser@pioneerschool.org.za

Ryk van Schoor: rvanschoor@pioneerschool.org.za

Suna Verhoef: sverhoef@pioneerschool.org.za

Tamaryn Watson: twatson@pioneerschool.org.za

Tineke Frouws: tfrouws@pioneerschool.org.za

Wilma Jordaan: wjordaan@pioneerschool.org.za

 

ALGEMENE SKOOLADRES

(word deur Linda Coetzee [Ontvangs] hanteer)

E-POS: pionhskool@pioneerschool.org.za

 

BIBLIOTEKE

Musiekbiblioteek: sabml@pioneerschool.org.za

Skoolbiblioteek: library@pioneerschool.org.za

Jasmine Slavers: jslavers@pioneerschool.org.za

 

KOSHUISE

Huis Besselaar: huis.besselaar@pioneerschool.org.za

Huis Murray: huis.murray@pioneerschool.org.za

Huis Rabie: huis.rabie@pioneerschool.org.za

Huis Schoeman: huis.schoeman@pioneerschool.org.za

Huis Verster: huis.verster@pioneerschool.org.za

 

VERVOER

Deon Jeftha: vervoer@pioneerschool.org.za

 

ALSO

Chantél Scholtz: cscholtz@pioneerschool.org.za

Chantelle Theron: ctheron@pioneerschool.org.za

Dohrell Heath: dheath@pioneerschool.org.za

Hildegarde Rabe: hrabe@pioneerschool.org.za

Karen Zaayman: kzaayman@pioneerschool.org.za

Michelle Horak: mhorak@pioneerschool.org.za

Mary Ungerer: mungerer@pioneerschool.org.za

 

ALGEMENE ALSO-ADRES

(word deur Dohrell Heath [Ontvangs] hanteer)

E-POS: also@pioneerschool.org.za

 

ADMINISTRATIEWE AFDELING

Anna Labuschagne: anna@pioneerschool.org.za

Colleen Marais: colleen@pioneerschool.org.za

Paul Greyling: pgreyling@pioneerschool.org.za

Prinsipaal: prinsipaal@pioneerschool.org.za

Rita Fourie: rita@pioneerschool.org.za

Rudolf Lourens: rlourens@pioneerschool.org.za

Suzette Viljoen: suzette@pioneerschool.org.za

 

ALO

Christo Vorster: christo.vorster@pioneerschool.org.za

Corné du Bois: cornedb@pioneerschool.org.za

Marietjie Kock: mkock@pioneerschool.org.za

23 JANUARIE 2015


Back to top

PHASES OF THE MOON

January

05 Full Moon 06:53

13 Last Quarter 11:46

20 New Moon 15:14

27 First Quarter 06:48

Febuary

04 Full Moon 01:09

12 Last Quarter 05:50

19 New Moon 01:47

25 First Quarter 19:14

March

05 New Moon 20:05

13 Last Quarter 19:48

20 New Moon 11:36

27 First Quarter 09:43

April

04 Full Moon 14:05

12 Last Quarter 05:44

18 New Moon 20:57

26 First Quarter 01:55

May

04 Full Moon 05:42

11 Last Quarter 12:36

18 New Moon 06:13

25 First Quarter 19:19

June

02 Full Moon 18:19

09 Last Quarter 17:42

16 New Moon 16:05

25 First Quarter 01:03

July

02 Full Moon 04:20

08 Last Quarter 22:24

16 New Moon 03:24

24 First Quarter 06:04

31 Full Moon 12:43

August

07 Last Quarter 04:03

14 New Moon 16:53

22 First Quarter 21:31

29 Full Moon 20:35

September

05 Last Quarter 11:54

13 New Moon 08:41

21 First Quarter 10:59

28 Full Moon 04:50

October

04 Last Quarter 23:06

13 New Moon 02:06

20 First Quarter 22:31

27 Full Moon 14:05

November

03 Last Quarter 14:24

11 New Moon 19:47

19 First Quarter 08:27

25 Full Moon 24:44

December

03 Last Quarter 09:40

12 New Moon 00:29

18 First Quarter 17:14

25 Full Moon 13:11

 

Eclipses visible in SA

Sep 13 06:55-11:06 Partial

Equinoxes:

March 21

Sept 23

Solstices:

Jun 21

Dec 22


Back to top

Hier is 2015 se groot gebeurtenisse

(Die Burger, 3 Januarie 2015)

Wil jy graag weet wanneer die Klein Karoo Nasionale Kunstefees of dalk die Maynardville-opelugteater se program begin? Of jou vroegtydig inskryf vir die Kaapstad-marathon of die Bat Run? Die Burger het die 2015-dagboek opgestel om lesers in kennis te stel van die belangrike gebeurtenisse van die jaar

 

JANUARIE

4 Januarie tot April: Kirstenbosch-somerkonserte: Elke Sondag tot April;

5 Januarie: Kaapse Klopse-straatoptog;

15 Januarie – 22 Februarie: Shakespeare-produksies by die Maynardville-opelugteater, Wynberg;

11 Januarie: L’Ormarins Queens Plate-perdewedren;

11 Januarie: Golden Globes;

29 Januarie – 1 Februarie: Up the Creek-musiekfees, Swellendam; Mosselbaai: Dias-fees;

30 Januarie – 1 Februarie: Stellenbosch-wynfees; en

31 Januarie: J&B Met-perdewedren

 

FEBRUARIE

4 Februarie: Wêreld-kankerdag;

8 Februarie: Bafta-toekennings;

11-21 Februarie: Kaapse Klassieke Kamer-musiekfees;

12 Februarie: James Blunt tree by Grand-West op;

13 Februarie: Die rolprent 50 Shades of Grey open in SA;

14 Februarie: Valentynsdag;

15 Februarie: Cape Peninsula-marathon en halfmarathon (kwalifiserende wedloop vir die Twee Oseane en Comrades);

22 Februarie: 87ste Academy Awards (Oscars);

27 Februarie – 1 Maart: Design Indaba by Kiks; en

28 Februarie – 2 Maart: 7de Kaapse-tatoeëerekspo;

 

MAART

6-15 Maart: US Woordfees;

7 Maart: Kaapstad Kaalfietsrit (deel van die Kaapstad-fietstoer);

7 Maart: Bat Run Kaapstad: nagmarathon na Duiwelspiek, Tafelberg en Leeukop;

8 Maart: Kaapstad-fietstoer (voorheen Argus);

9 Maart: Barbie verjaar;

14 Maart: Kaapstad-karnaval; Cape Town We Are One Colour-fees;

15-22 Maart: Cape Epic;

19 Maart: Michael Bublé tree in die Kaapstad-stadion op;

20-22 Maart: SA Vloot-fees in Simonstad;

21 Maart: Solms Delta-oesfees; Internasionale Downsindroomdag; ATKV-oesfees;

21-23 Maart: Lambertsbaai-kreeffees;

27-28 Maart: Kaapstadse Internasionale Jazz-fees (Kiks); en

28 Maart: Earth Hour

 

APRIL

Prins Wiliiam en sy vrou, Catherine, die hertog en hertogin van Cambridge, se tweede baba word aan die einde van die maand verwag;

1 April: Die groep One Direction tree in die Kaapstad-stadion op;

3-4 April: Twee Oseane-marathon;

3-11 April: Absa KKNK;

7 April: Wêreldgesondheidsdag;

10-12 April: Taste of Cape Town-kosfees;

11-13 April: Constantia Voedsel-en-wynfees;

24-27 April: Decorex;

25 April: Wêreld-malariadag;

25-27 April: SA Kaasfees (Sandringham, Stellenbosch);

27 April-3 Mei: Pienk Loeriefees in Knysna;

27 April-3 Mei: Suidoosterfees; en

27 April-3 Mei: AfrikaBurn, Tankwa-Karoo.

 

MEI

1 Mei: Safari-halfmarathon;

3 Mei: Wêreld-persvryheidsdag;

12-15 Mei: Nampo-landbouskou;

15-17 Mei: Franschhoek-letterkundefees;

29 Mei-1 Junie: Good Food and Wine Show (Kiks); en

31 Mei: Comrades-marathon.

 

JUNIE

Walvisseisoen begin;

4-7 Junie: Wacky Wine-fees in Robertson;

5 Junie: Wêreld-omgewingsdag;

5-16 Junie: Hermanus Skonekunstefees;

13-14 Junie: Napier Patatfees; en ABSA Calitzdorp Port en Wyn-fees.

 

JULIE

2-12 Julie: Nasionale Kunstefees in Grahamstad;

3-12 Julie: Knysna se Oesterfees;

4 Julie: Tour de France begin;

11-12 Julie: Bastille-fees, Franschhoek;

13-18 Julie: Vryfees, Bloemfontein;

17-18 Julie: Breedekloof Soetes-en-Sopfees in Rawsonville;

18 Julie: Internasionale Nelson Mandela-dag;

20 Julie-16 Augustus: Cape Town Funny Festival; en

24-26 Julie: Kaapstad Modeweek.

 

AUGUSTUS

6-9 Augustus: Kunstekaap Vroue-kunstefees;

7-9 Augustus: Oppikoppi, Northam in Noordwes;

9 Augustus: Totalsports-vrouewedloop;

12 Augustus: Internasionale Jeugdag; en

13-16 Augustus: Klein Karoo Klassique in Oudtshoorn.

 

SEPTEMBER

4-6 September: Voorkamerfees, Darling;

5 September: Internasionale Dag van Welwillendheid;

9-13 September: Open Book-fees; Kaapstad;

15 September: Internasionale Dag van Demokrasie; en

21 September: Internasionale Dag van Vrede.

 

OKTOBER

2-4 Oktober: Hermanus-walvisfees;

5 Oktober: Wêreld-onderwyserdag;

6-10 Oktober: Aardklop, Potchefstroom;

9-11 Oktober: Kaapstadse Internasionale Bootskou; en

31 Oktober – 1 November: Kaapstad-vlieërfees in Muizenberg.

 

NOVEMBER

8 November: Discovery Big Walk, Kaapstad;

14-16 November: Kaapstad-bierfees; en

14 November: Wêreld-diabetesdag.

 

DESEMBER

1 Desember: Wêreld-vigsdag;

10 Desember: Menseregtedag; en

18 Desember: Star Wars Episode VII: The Forces Awakens begin.


Back to top

Sport Kalender 2015

(Die Burger, 3 Januarie 2015)

JANUARIE

8-11: Gholf – Die 104de Suid-Afrikaanse Ope word op die Glendower-gholfklub in Johannesburg gehou.

9: Rugby – Die Varsitybeker-reeks skop af.

16: Krieket – Australië teen Engeland, Eendagwedstryd, Sydney.

17: Bergfietsry – Die Attakwas, Suid-Afrika se grootste eendagbergfietsren, trek in Oudtshoorn los en eindig by Groot-Brakrivier.

17 (-8 Feb): Sokker – Afrikabeker-toernooi, Ekwatoriaal-Guinee.

19 (-1 Feb): Tennis – Australiese Ope, Melbourne.

24-27: Sokker – FA Cup se vierde ronde begin.

 

FEBRUARIE

6: Rugby – Sesnasiesreeks begin – Wallis teen Engeland.

6-7: Rugby – Wêreld-sewesreeks in Wellington, Nieu-Seeland.

8: Sokker – Afrikabeker-eindstryd, Bata, Ekwatoriaal-Guinee.

9: Tennis – Die Fedbeker-reeks begin.

13: Rugby – Die Superrugby-reeks begin.

14: Rugby – Superrugby-reeks: Bulle teen Stormers, Pretoria.

14-29 Maart: Wêreldbeker-kriekettoernooi begin in Australië en Nieu-Seeland.

21: Rugby – Superrugby-reeks: Stormers teen Blues.

 

MAART

1: Sokker – Engelse Ligabeker-eindstryd, Wembley.

3: Krieket – Wêreldbeker – Suid-Afrika teen Ierland, Canberra.

6: Fietsry – Die Kaapstad-fietstoer (voorheen die Cape Argus-fietstoer) word beslis.

6-8: Atletiek – Europese Binnenshuise Kampioenskap, Praag, Tsjeggiese Republiek.

15: Bergfietsry – Die Cape Epic- fietstoer begin.

15: Motorsport – Die Formule Een wêreldreeks begin in Australië.

29: Krieket – Wêreldbeker-eindstryd, Melbourne.

 

APRIL

9-12: Gholf – Meesterstoernooi, Augusta, Georgia.

20: Atletiek – Boston-marathon.

26: Atletiek – Londen-marathon.

 

MEI

9: Atletiek – Die Diamantliga-seisoen begin in Doha, Katar.

25 (-7 Junie): Tennis – Franse Ope, Roland Garros, Parys.

27: Sokker – Europaliga-eindstryd, Warschau, Pole.

30: Sokker – FA Cup-eindstryd, Wembley, Engeland.

30: Sokker – Fifa se Wêreldbeker sokkertoernooi vir o.20’s begin.

 

JUNIE

6: Europese Kampioenliga-eindstryd, Berlyn.

6 (-5 Julie):Sokker wêreldbeker-toernooi vir vroue, in Kanada.

11-14: Gholf – PGA-kampioenskap vir vroue, Rye, New York.

18-21: Gholf – Amerikaanse Ope, Chambers Bay, Washington.

29 (-12 Julie): Tennis – Wimbledon-toernooi, Londen.

 

JULIE

4: Rugby – Superrugby-eindstryd.

4-26: Fietsry – Tour de France begin.

5: Sokker – Wêreldbeker-eindstryd vir Vroue.

8-19: Surf – J-Bay-ope, Jeffreysbaai.

9-12: Gholf – Amerikaanse Ope vir vroue, Lancaster, Pennsilvanië.

16-19: Kanovaart: Bergrivier-kanomarathon.

16-19: Gholf – Britse Ope, St. Andrews, Skotland

17: Rugby – Die Rugbykampioenskap begin met Nieu-Seeland teen Argentinië, Christchurch.

18: Rugby – Rugbykampioenskap, Australië teen Suid-Afrika, Brisbane.

25: Rugby – Rugbykampioenskap, Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, Johannesburg.

24 (-9 Aug): Swem – Fina se Wêreldkampioenskap, Kazan, Rusland.

25 (-2 Aug): Wêreldspele vir verstandelik gestremdes, Los Angeles.

30 (-2 Aug): Gholf-Britse Ope vir vroue, Turnberry.

 

AUGUSTUS

Die Curriebeker-reeks se bepalings is nog nie bekend nie, maar behoort in Augustus te begin.

7: Netbal – Die Wêreldbeker-toernooi begin in Sydney, Australië.

8: Rugby – Rugby-kampioenskap: Australië teen Nieu-Seeland, Sydney.

8: Rugby: – Rugby-kampioenskap: Suid-Afrika teen Argentinië, Durban.

13-16: Gholf – PGA-kampioenskap, Whistling Straits, Wisconsin.

22-30: Atletiek – Wêreldkampioenskap, Beijing, China.

31 (-13 Sept): Tennis – Amerikaanse Ope, Flushing Meadows, New York.

 

SEPTEMBER

1-6: Fietsry – Bergfiets-wêreld- kampioenskap, Andorra.

3: Krieket – Engeland teen Australië, eerste eendagwedstryd, Southampton.

18-31 Okt: Wêreldbeker-rugbytoernooi skop in Engeland af.

19: Rugby – WB-toernooi: Suid- Afrika teen Japan, Brighton.

26: Rugby – WB-toernooi: Suid-Afrika teen Samoa, Birmingham.

 

OKTOBER

3: Rugby – WB-toernooi – Suid- Afrika teen Skotland, Newcastle.

7: Rugby – WB-toernooi – Suid- Afrika teen Amerika, Londen.

17-18: Rugby – Wêreldbeker-kwarteindronde.

24-25: Rugby – WB-halfeindronde.

26-1 Nov: Tennis – WTA-kampioenskap, Singapoer.

31: Rugby – Wêreldbeker-eindstryd, Twickenham, Londen.

 

NOVEMBER

9-15: Tennis – Fedbeker-eindstryd.

16-22: Tennis – ATP-eindtoernooi, Londen.

27-29: Tennis – Davisbeker-eindstryd.

 

DESEMBER

12: Sokker – Loting vir Euro 2016- toernooi.

26-30: Krieket – Suid-Afrika teen Engeland, Eerste Toets, Durban.


Back to top

2015 cricket world cup schedule and time table

 

Feb-15
Sat 14 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 2, Pool A – Australia vs EnglandMelbourne Cricket Ground, Melbourne
Sat 14 D/N22:00 GMT, 10:00 local Match 1, Pool A – Sri Lanka vs New ZealandHagley Oval, Christchurch
Sun 1501:00 GMT, 14:00 local Match 3, Pool B – South Africa vs ZimbabweSeddon Park, Hamilton
Sun 15 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 4, Pool B – India vs PakistanAdelaide Oval, Adelaide
Mon 1622:00 GMT, 10:00 local Match 5, Pool B – West Indies vs IrelandSaxton Oval, Nelson
Tue 1722:00 GMT, 10:00 local Match 6, Pool A – New Zealand vs ScotlandUniversity Oval, Dunedin
Wed 18 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 7, Pool A – Bangladesh vs AfghanistanManuka Oval, Canberra
Thu 1922:00 GMT, 10:00 local Match 8, Pool B – Zimbabwe vs United Arab EmiratesSaxton Oval, Nelson
Fri 20 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 9, Pool A – New Zealand vs EnglandWellington Regional Stadium
Sat 21 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 11, Pool A – Australia vs BangladeshBrisbane Cricket Ground, Brisbane
Sat 2122:00 GMT, 10:00 local Match 10, Pool B – Pakistan vs West IndiesHagley Oval, Christchurch
Sun 22 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 13, Pool B – South Africa vs IndiaMelbourne Cricket Ground, Melbourne
Sun 2222:00 GMT, 10:00 local Match 12, Pool A – Sri Lanka vs AfghanistanUniversity Oval, Dunedin
Mon 2322:00 GMT, 10:00 local Match 14, Pool A – England vs ScotlandHagley Oval, Christchurch
Tue 24 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 15, Pool B – West Indies vs ZimbabweManuka Oval, Canberra
Wed 25 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 16, Pool B – Ireland vs United Arab EmiratesBrisbane Cricket Ground, Brisbane
Thu 26 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 18, Pool A – Sri Lanka vs BangladeshMelbourne Cricket Ground, Melbourne
Thu 2622:00 GMT, 10:00 local Match 17, Pool A – Afghanistan vs ScotlandUniversity Oval, Dunedin
Fri 27 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 19, Pool B – South Africa vs West IndiesSydney Cricket Ground, Sydney
Sat 28 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 20, Pool A – New Zealand vs AustraliaEden Park, Auckland
Sat 28 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 21, Pool B – India vs United Arab EmiratesW.A.C.A. Ground, Perth
Mar-15
Sun 01 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 22, Pool A – England vs Sri LankaWestpac Stadium, Wellington
Sun 01 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 23, Pool B – Pakistan vs ZimbabweBrisbane Cricket Ground, Brisbane
Tue 03 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 24, Pool B – South Africa vs IrelandManuka Oval, Canberra
Wed 04 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 25, Pool B – Pakistan vs United Arab EmiratesMcLean Park, Napier
Wed 04 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 26, Pool A – Australia vs Afghanistan
W.A.C.A. Ground, Perth
Thu 0522:00 GMT, 10:00 local Match 27, Pool A – Bangladesh vs ScotlandSaxton Oval, Nelson
Fri 06 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 28, Pool B – India vs West IndiesW.A.C.A. Ground, Perth
Sat 07 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 29, Pool B – South Africa vs PakistanEden Park, Auckland
Sat 07 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 30, Pool B – Zimbabwe vs IrelandBellerive Oval, Hobart
Sun 08 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 32, Pool A – Australia vs Sri LankaSydney Cricket Ground, Sydney
Sun 0823:00 GMT, 10:00 local Match 31, Pool A – New Zealand vs AfghanistanMcLean Park, Napier
Mon 09 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 33, Pool A – England vs BangladeshAdelaide Oval, Adelaide
Tue 10 D/N01:30 GMT, 14:00 local Match 34, Pool B – India vs IrelandSeddon Park, Hamilton
Wed 11 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 35, Pool A – Sri Lanka vs ScotlandBellerive Oval, Hobart
Thu 12 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 36, Pool B – South Africa vs United Arab EmiratesWellington Regional Stadium
Fri 13 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 37, Pool A – New Zealand vs BangladeshSeddon Park, Hamilton
Fri 13 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 38, Pool A – England vs AfghanistanSydney Cricket Ground, Sydney
Sat 14 D/N01:00 GMT, 14:00 local Match 39, Pool B – India vs ZimbabweEden Park, Auckland
Sat 14 D/N03:20 GMT, 14:00 local Match 40, Pool A – Australia vs ScotlandBellerive Oval, Hobart
Sun 15 D/N03:20 GMT Match 42, Pool B – Pakistan vs IrelandAdelaide Oval, Adelaide
Sun 1523:00 GMT, 14:00 local Match 41, Pool B – West Indies vs United Arab EmiratesMcLean Park, Napier
Wed 18 D/N03:20 GMT Quarter Final 1 – TBD (A1) vs TBD (B4)Sydney Cricket Ground, Sydney
Thu 19 D/N03:20 GMT Quarter Final 2 – TBD (A2) vs TBD (B3)Melbourne Cricket Ground, Melbourne
Fri 20 D/N03:20 GMT Quarter Final 3 – TBD (A3) vs TBD (B2)Adelaide Oval, Adelaide
Sat 21 D/N01:00 GMT Quarter Final 4 – TBD (A4) vs TBD (B1)Wellington Regional Stadium
Tue 24 D/N02:00 GMT Semi Final 1 – TBD vs TBDEden Park, Auckland
Thu 26 D/N03:20 GMT Semi Final 2 – TBD vs TBDSydney Cricket Ground, Sydney
Sun 29 D/N03:20 GMT Final – TBD vs TBDMelbourne Cricket Ground, Melbourne

 

 


Back to top

Superrugby – bepalings 2015

(Rapport, 1 Februarie 2015)

Suid-Afrikaanse Groep

Bulle

Stadion: Loftus Versfeld, Pretoria

Afrigter: Frans Ludeke

Kaptein: Pierre Spies

Cheetahs

Stadion: Vrystaat-stadion, Bloemfontein

Afrigter: Naka Drotské

Kaptein: Nog nie bekend.

Haaie

Stadion: Kingspark, Durban

Afrigter: Gary Gold

Kaptein: Bismarck du Plessis

Leeus

Stadion: Emirates Airline Park, Johannesburg

Afrigter: Johan Ackermann

Kaptein: Warren Whiteley

Stormers

Stadion: Nuweland, Kaapstad

Afrigter: Allister Coetzee

Kaptein: Duane Vermeulen

 

Australiese Groep

Brumbies

Stadion: GIO-stadion, Canberra

Afrigter: Stephen Larkham

Kaptein: Stephen Moore

Force

Stadion: NIB-stadion, Perth

Afrigter: Michael Foley

Kaptein: Matt Hodgson

Rebels

Stadion: AAMI-park, Melbourne

Afrigter: Tony McGahan

Kaptein: Scott Higginbotham

Reds

Stadion: Suncorp-stadion, Brisbane

Afrigter: Richard Graham

Kaptein: James Slipper

Waratahs

Stadions: ANZ-stadion, Sydney

Afrigter: Michael Cheika

Kaptein: Dave Dennis

 

Nieu-Seelandse Groep

Blues

Stadion: Edenpark, Auckland

Afrigter: Sir John Kirwan

Kaptein: Jerome Kaino

Chiefs

Stadion: Waikato-stadion, Hamilton

Afrigter: Dave Rennie

Kaptein: Aaron Cruden, Liam Messam

Crusaders

Stadion: AMI-stadion, Christchurch

Afrigter: Todd Blackadder

Kaptein: Kieran Read

Highlanders

Stadion: Forsyth Barr-stadion, Dunedin

Afrigter: Jamie Joseph

Kaptein: Nasi Manu, Ben Smith

Hurricanes

Stadion: Westpac-stadion, Wellington

Afrigter: Chris Boyd

Kaptein: Conrad Smith

 

 

 

WEEK 1
Vr. 13 Feb. Crusaders t. Melbourne Rebels Christchurch 08:35
Brumbies t. Reds Canberra 10:40
Leeus t. Hurricanes Johannesburg 19:10
Sa. 14 Feb. Blues t. Chiefs Albany 08:35
Haaie t. Cheetahs Durban 17:05
Bulle t. Stormers Pretoria 19:10
So. 15 Feb. Waratahs t. Western Force Sydney 07:05
Loslootjie: Highlanders
WEEK 2
Vr. 20 Feb. Chiefs t. Brumbies New Plymouth 08:35
Melbourne Rebels t. Waratahs Melbourne 10:40
Bulle t. Hurricanes Pretoria 19:10
Sa. 21 Feb. Highlanders t. Crusaders Dunedin 08:35
Reds t. Western Force Brisbane 10:40
Stormers t. Blues Kaapstad 17:05
Haaie t. Leeus Durban 19:10
Loslootjie: Cheetahs
WEEK 3
Vr. 27 Feb. Highlanders t. Reds Dunedin 08:35
Western Force t. Hurricanes Perth 13:00
Cheetahs t. Blues Bloemfontein 19:10
Sa. 28 Feb Chiefs t. Crusaders Hamilton 08:35
Melbourne Rebels t. Brumbies Melbourne 10:40
Bulle t. Haaie Pretoria 17:05
Leeus t. Stormers Johannesburg 19:10
Loslootjie: Waratahs

 

WEEK 4
Vr. 6 Mrt. Chiefs t. Highlanders Hamilton 08:35
Brumbies t. Western Force Canberra 10:40

 

Sa. 7 Mrt. Blues t. Leeus Albany 08:35
Reds t. Waratahs Brisbane 10:40
Cheetahs t. Bulle Bloemfontein 17:05
Stormers t. Haaie Kaapstad 19:10
Loslootjie: Crusaders, Hurricanes, Rebels
WEEK 5
Vr. 13 Mrt. Hurricanes t. Blues Palmerston North 08:35
Western Force t. Melbourne Rebels Perth 13:00
Sa. 14 Mrt. Crusaders t. Leeus Christchurch 05:30
Highlanders t. Waratahs Dunedin 08:35
Reds t. Brumbies Brisbane 10:40
Stormers t. Chiefs Kaapstad 15:00
Cheetahs t. Haaie Bloemfontein 17:05
Loslootjie: Bulle
WEEK 6
Vr. 20 Mrt. Highlanders t. Hurricanes Dunedin 08:35
Melbourne Rebels t. Leeus Melbourne 10:40
Sa. 21 Mrt. Crusaders t. Cheetahs Christchurch 08:35
Bulle t. Western Force Pretoria 17:05
Haaie t. Chiefs Durban 19:10
So. 22 Mrt. Waratahs t. Brumbies Sydney 07:05
Loslootjie: Blues, Reds, Stormers
WEEK 7
Vr. 27 Mrt. Hurricanes t. Melbourne Rebels Wellington 08:35
Reds t. Leeus Brisbane 11:00
Sa. 28 Mrt. Chiefs t. Cheetahs Hamilton 05:30
Highlanders t. Stormers Dunedin 08:35
Waratahs t. Blues Sydney 10:40
Haaie t. Western Force Durban 17:05
Bulle t. Crusaders Pretoria 19:10
Loslootjie: Brumbies
WEEK 8
Vr. 3 Apr. Hurricanes t. Stormers Wellington 08:35
Melbourne Rebels t. Reds Melbourne 10:40
Sa. 4 Apr. Chiefs t. Blues Hamilton 08:35
Brumbies t. Cheetahs Canberra 10:40
Haaie t. Crusaders Durban 15:00
Leeus t. Bulle Johannesburg 17:05
Loslootjie: Force, Highlanders, Waratahs
WEEK 9
Vr. 10 Apr. Blues t. Brumbies Auckland 09:35
Sa. 11 Apr Crusaders t. High­landers Christchurch 09:35
Waratahs t. Stormers Sydney 11:40
Western Force t. Cheetahs Perth 13:45
Bulle t. Reds Pretoria 15:00
Leeus t. Haaie Johannesburg 17:05
Loslootjie: Chiefs, Hurricanes, Rebels
WEEK 10
Vr. l7 Apr. Crusaders t. Chiefs Christchurch 09:35
Sa. 18 Apr. Hurricanes t. Waratahs Wellington 06:30
Highlanders t. Blues Dunedin 09:35
Brumbies t. Melbourne Rebels Canberra 11:40
Western Force t. Stormers Perth 13:45
Haaie t. Bulle Durban 17:05
Cheetahs t. Reds Bloemfontein 19:10
Loslootjie: Leeus
WEEK 11
Vr. 24 Apr. Chiefs t. Western Force Hamilton 09:35
Brumbies t. Highlanders Canberra 11:40
Sa. 25 Apr. Crusaders t. Blues Christchurch 09:35
Waratahs t. Melbourne Rebels Sydney 11:40
Leeus t. Cheetahs Johannesburg 17:05
Stormers t. Bulle Kaapstad 19:10
So. 26 Apr Reds t. Hurricanes Brisbane 08:05
Loslootjie: Haaie
WEEK 12
Vr. 1 Mei Highlanders t. Haaie Dunedin 09:35
Brumbies t. Waratahs Canberra 11:40
Sa. 2 Mei Blues t. Western Force Auckland 07:30
Hurricanes t. Crusaders Wellington 19:35
Melbourne Rebels t. Chiefs Melbourne 11:40
Cheetahs t. Stormers Bloemfontein 17:05
Bulle t. Leeus Pretoria 19:10
Loslootjie: Reds
WEEK 13
Vr. 8 Mei Crusaders t. Reds Christchurch 09:35
Melbourne Rebels t. Blues Melbourne 11:40
Sa. 9 Mei Hurricanes t. Haaie Wellington 09:35
Western Force t. Waratahs Perth 11:40
Leeus t. Highlanders Johannesburg 15:00
Stormers t. Brumbies Kaapstad 17:05
Loslootjie: Bulle, Cheetahs, Chiefs
WEEK 14
Vr. 15 Mei Blues t. Bulle Auckland 09:35
Reds t. Melbourne Rebels Brisbane 11:40
Sa. 16 Mei Hurricanes t. Chiefs Wellington 09:35
Waratahs t. Haaie Sydney 11:40
Leeus t. Brumbies Johannesburg 17:05
Cheetahs t. Highlanders Bloemfontein 19:10
Loslootjie: Crusaders, Force, Stormers
WEEK 15
Vr. 22 Mei Chiefs t. Bulle Rotorua 09:35
Reds t. Haaie Brisbane 11:40
Sa. 23 Mei Blues t. Hurricanes Auckland 09:35
Waratahs t. Crusaders Sydney 11:40
Western Force t. Highlanders Perth 13:45
Cheetahs t. Leeus Bloemfontein 17:05
Stormers t. Melbourne Rebels Kaapstad 19:10
Loslootjie: Brumbies

 

WEEK 16
Vr. 29 Mei Crusaders t. Hurricanes Christchurch 09:35
Brumbies t. Bulle Canberra 11:40
Haaie t. Melbourne Rebels Durban 19:10
Sa. 30 Mei Highlanders t. Chiefs Invercargill 09:35
Western Force t. Reds Perth 11:40
Stormers t. Cheetahs Kaapstad 17:05
Leeus t. Waratahs Johannesburg 19:10
Loslootjie: Blues
WEEK 17
Vr. 5 Jun. Hurricanes t. Highlanders Wellington 09:35
Western Force t. Brumbies Perth 13:00
Sa. 6 Jun. Melbourne Rebels t. Bulle Melbourne 07:30
Blues t. Crusaders Auckland 09:35
Reds t. Chiefs Brisbane 11:40
Cheetahs t. Waratahs Bloemfontein 15:00
Stormers t. Leeus Kaapstad 17:05
Loslootjie: Haaie
WEEK 18
Vr. 12 Jun. Blues t. Highlanders Auckland 09:35
Melbourne Rebels t. Western Force Melbourne 11:40
Sa. 13 Jun. Brumbies t. Crusaders Canberra 07:30
Chiefs t. Hurricanes New Plymouth 09:35
Waratahs t. Reds Sydney 11:40
Bulle t. Cheetahs Pretoria 17:05
Haaie t. Stormers Durban 19:10
Loslootjie: Leeus
KWALIFISERING
Vr. 19 Jun. Span 3 t. Span 6
Sa. 20 Jun. Span 4 t. Span 5
HALFEINDSTRYDE
Vr. 26 Jun. Span 1 t. Laagste kwalifiseerder
Sa. 27 Jun. Span 2 t. Hoogste kwalifiseerder
EINDSTRYD
Sa. 4 Jul.